فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه (پـ ‌پ) | journals | 6689960

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه (پـ ‌پ) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه (پـ ‌پ) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه (پـ ‌پ) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه (پـ ‌پ) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه (پـ ‌پ) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه (پـ ‌پ) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه (پـ ‌پ) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه (پـ ‌پ) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه (پـ ‌پ)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه (پـ ‌پ)

فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه (پـ ‌پ)

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 2

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه (پـ ‌پ)

معرفی طرح درس :

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه (پـ ‌پ)

نام کتاب درسی: فارسی

مقطع تحصیلی:اول ابتدایی

موضوع درس: نشانه (پـ ‌پ)

اهداف :

– کلی: درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه (پـ ‌پ) وتشخیص آن در کلمات آشناشوند.

اهداف جزئی :

درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند:

– صدای (پـ ‌پ(

– تلفظ صحیح آن

– نوشتن صحیح صدا

– محل قرار گرفتن آن در کلمه و قوائد آن

– کلماتی که صدای اول و وسط آخرآن (پـ ‌پ) باشد

– تشخیص صدا در اول و وسط و آخر کلمه

– محل قرار گرفتن آن در جدول

– چگونگی پرواز

– با پرندگان (پرستو – پروانه و(

– انواع بازی با توپ

– بازی هایی که با دست و پا انجام می شود.

رعایت نکات ایمنی در بازی

اهداف رفتاری :

دانش آموز در پایان درس بتواند :

با آزمونی سوالات داده شده را انجام دهد که سوالات عبارتند از :

– دور صدای (پـ ‌پ) را خط بکشد .( دانشی -روانی حرکتی)

– شکل صدای (پـ ‌پ) را صحیح بنویسد . .(روانی حرکتی)

– نام تصاویر را بنویسد .(دانشی -روانی حرکتی)

– جدول به طور مناسب کامل کند. (روانی حرکتی)

فایل بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات : دو صفحه


👇محصولات مشابه با فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه (پـ ‌پ)👇

فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه (ثـ ث) درس مثل خورشید | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه نشانه (خـ خ) | WORD فایل رایگان پاورپوینت الگو ودنباله | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه (شـ ش) | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه (ع) درس علی و معصومه | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه (کـ ک) | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه (یـ ی) | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه او و | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه هـ ـهـ ـه ه درس مهتاب | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان پاورپوینت آمار در علوم اجتماعی | WORD فایل رایگان پاورپوینت مسائل روان شناسی عمومی | WORD فایل رایگان پاورپوینت تعریف فناوری و رابطه آن با علم و نوآوری | WORD فایل رایگان پاورپوینت اهداف در برنامه ریزی درسی | WORD فایل رایگان پاورپوینت روباتیک | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه علوم ششم ابتدایی درس سرگذشت دفتر من | WORD فایل رایگان پاوربوینت بافت معده | WORD فایل رایگان پاورپوینت دین باوری و دین مداری | WORD فایل رایگان پاورپوینت حسگر های نور | WORD فایل رایگان پاورپوینت تحقیقات بازاریابی و سیستم های اطلاعاتی | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی موانع خدمات مراقبت پرستاری در منزل در ایران | WORD فایل رایگان پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و کاربرد علم‌سنجی | WORD فایل رایگان پاورپوینت پروژه GIS برق منطقه ای آذربایجان | WORD فایل رایگان پاورپوینت سیستم مدیریت وبازیافت مواد زائد جامد در جهان وایران | WORD فایل رایگان پاورپوینت APA چیست | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه (پـ ‌پ) فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه (پـ ‌پ)دانلود فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه (پـ ‌پ) فایلرایگانطرحدرسروزانهفارسیاولابتدایینشانه(پـ‌پ)