فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه ( ظ) درس پیامبر مهربان | journals | 6689955

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه ( ظ) درس پیامبر مهربان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه ( ظ) درس پیامبر مهربان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه ( ظ) درس پیامبر مهربان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه ( ظ) درس پیامبر مهربان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه ( ظ) درس پیامبر مهربان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه ( ظ) درس پیامبر مهربان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه ( ظ) درس پیامبر مهربان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه ( ظ) درس پیامبر مهربان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه ( ظ) درس پیامبر مهربان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه ( ظ) درس پیامبر مهربان

فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه ( ظ) درس پیامبر مهربان

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 2

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه ( ظ) درس پیامبر مهربان

معرفی طرح درس :

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه ( ظ) درس پیامبر مهربان

نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی:اول ابتدایی موضوع درس: نشانه ( ظ) درس پیامبر مهربان

اهداف :

– کلی: درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه ( ظ (وتشخیص آن در کلمات آشناشوند.

اهداف جزئی :

درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند:

– صدای (ظ )

– تلفظ صحیح آن

– نوشتن صحیح صدا

– محل قرار گرفتن آن در کلمه و قوائد آن

– کلماتی که صدای اول آن (ظ) باشد

– محل قرار گرفتن آن در جدول

– تشخیص نشانه )ظ( درکلمات مختلف

– شناخت مکه » به عنوان خانه خدا

اهداف رفتاری :

دانش آموز در پایان درس بتواند :

با آزمونی سوالات داده شده را انجام دهد که سوالات عبارتند از :

– دور صدای (ظ) را خط بکشد .(روانی حرکتی )

– کلمات ناقص را با صدای (ظ) کامل کند .(روانی حرکتی)

– فایل بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات : دو صفحه


👇محصولات مشابه با فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه ( ظ) درس پیامبر مهربان👇

فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه ( غ) درس لاک پشت و مرغابی ها | WORD فایل رایگان پاورپونت تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه نشانه ( فـ ف ) | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه نشانه ( لـ ل) درس گل | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه (پـ ‌پ) | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه (ثـ ث) درس مثل خورشید | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه نشانه (خـ خ) | WORD فایل رایگان پاورپوینت الگو ودنباله | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه (شـ ش) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان پاورپوینت برنامه ریزی فناوری | WORD فایل رایگان پاورپوینت تاثیر افزایش کربن دی اکسید بر روی کره زمین | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس تقارن و مختصات | WORD فایل رایگان پاورپوینت نقش مردان موثر در توسعه | WORD فایل رایگان پاورپوینت Cell Diversity(هومئوستاز ) | WORD فایل رایگان طرح درس ملی علوم ششم ابتدایی با موضوع آزمایش های علوم ششم | WORD فایل رایگان پاورپوینت اسرار موفقیت | WORD فایل رایگان پاورپوینت شب یلدا | WORD فایل رایگان پاورپوینت دعا ونیایش | WORD فایل رایگان پاورپوینت خوراک به عنوان دارو | WORD فایل رایگان حل مشکل Frp گوشی LG G3 | WORD فایل رایگان پاورپوینت جهان در عصر بعثت | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی و ارزیابی بتن خود تراکم | WORD فایل رایگان پاورپوینت آبیاری بارانی | WORD فایل رایگان پاورپوینت تجزیه وتحلیل قطعه برنامه های زبان اسمبلی Z80 | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه ( ظ) درس پیامبر مهربان فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه ( ظ) درس پیامبر مهرباندانلود فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه ( ظ) درس پیامبر مهربان فایلرایگانطرحدرسروزانهفارسیاولابتدایینشانه(ظ)درسپیامبرمهربان