فایل رایگان مطالعه جامعه شناختي رابطه مديريت بدن و ارزش سرمايه جنسي در بين زنان (موردمطالعه: زنان متولد دهه 60 شهر همدان) | journals | 6546726

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان مطالعه جامعه شناختي رابطه مديريت بدن و ارزش سرمايه جنسي در بين زنان (موردمطالعه: زنان متولد دهه 60 شهر همدان) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان مطالعه جامعه شناختي رابطه مديريت بدن و ارزش سرمايه جنسي در بين زنان (موردمطالعه: زنان متولد دهه 60 شهر همدان) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مطالعه جامعه شناختي رابطه مديريت بدن و ارزش سرمايه جنسي در بين زنان (موردمطالعه: زنان متولد دهه 60 شهر همدان) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان مطالعه جامعه شناختي رابطه مديريت بدن و ارزش سرمايه جنسي در بين زنان (موردمطالعه: زنان متولد دهه 60 شهر همدان) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان مطالعه جامعه شناختي رابطه مديريت بدن و ارزش سرمايه جنسي در بين زنان (موردمطالعه: زنان متولد دهه 60 شهر همدان) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان مطالعه جامعه شناختي رابطه مديريت بدن و ارزش سرمايه جنسي در بين زنان (موردمطالعه: زنان متولد دهه 60 شهر همدان) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان مطالعه جامعه شناختي رابطه مديريت بدن و ارزش سرمايه جنسي در بين زنان (موردمطالعه: زنان متولد دهه 60 شهر همدان) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مطالعه جامعه شناختي رابطه مديريت بدن و ارزش سرمايه جنسي در بين زنان (موردمطالعه: زنان متولد دهه 60 شهر همدان) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان مطالعه جامعه شناختي رابطه مديريت بدن و ارزش سرمايه جنسي در بين زنان (موردمطالعه: زنان متولد دهه 60 شهر همدان)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان مطالعه جامعه شناختي رابطه مديريت بدن و ارزش سرمايه جنسي در بين زنان (موردمطالعه: زنان متولد دهه 60 شهر همدان)

فایل رایگان مطالعه جامعه شناختي رابطه مديريت بدن و ارزش سرمايه جنسي در بين زنان (موردمطالعه: زنان متولد دهه 60 شهر همدان)

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه جامعه شناختي رابطه مديريت بدن و ارزش سرمايه جنسي در بين زنان (موردمطالعه: زنان متولد دهه 60 شهر همدان) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 58

مقاله حاضر با هدف مطالعه جامعه شناختی رابطه میان مدیریت بدن و ارزش سرمایه جنسی در بین زنان متولد دهه 60 شهر همدان اجرا شد. روش پژوهش در این تحقیق, پیمایشی و از نوع توصیفی و تحلیلی بود. برای جمع آوری داده های موردنیاز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق نیز تمامی زنان متولد دهه 60 در همدان بودند که در زمان انجام تحقیق در این شهر سکونت داشته اند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 400 نفر برآورد شد و شیوه نمونه گیری هم خوشه ای چند مرحله ای بود. چارچوب نظری استفاده شده در این مقاله, نظریه سرمایه جنسی کاترین حکیم است. اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه, بعد از کدگذاری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ­ تجزیه­و­تحلیل شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد میانگین میزان پرداختن به مدیریت بدن از سوی زنان جامعه موردمطالعه برابر با (­3/3 از 5) است که رقم جالب توجهی بود و آمار نسبتا بالایی را به ما نشان می دهد و در این میان بعد سروصورت­ با میانگین (71/3 از 5) از وزن بالاتری نسبت به سایر ابعاد مدیریت بدن نزد جامعه موردمطالعه برخوردار است. میانگین ارزش سرمایه جنسی در بین پاسخگویان برابر با (­81/3 از 5­) است که از میانگین نسبتا بالایی برخوردار است. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده آن است که متغیر مستقل سرمایه جنسی در سطح معناداری (sig = 00/0) و با بتای (623/0) بر میزان انجام مدیریت بدن زنان متولد دهه 60 تاثیر داشته است.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان مطالعه جامعه شناختي رابطه مديريت بدن و ارزش سرمايه جنسي در بين زنان (موردمطالعه: زنان متولد دهه 60 شهر همدان)👇

فایل رایگان روسپي گري زنان (مورد پژوهي روسپي گري زنان کولي در محله حکمت آباد کرمانشاه) | WORD فایل رایگان نقش سبک هاي دلبستگي و رضايت جنسي در رضايت زناشويي با واسطه گري عشق ورزي | WORD فایل رایگان آلکسيتميا و ادراک تنهايي زنگ خطري براي گرايش دختران به رفتارهاي پر خطر | WORD فایل رایگان تحليلي بر پايداري اجتماعي و شناسايي عوامل تبيين کننده آن در بين زنان روستايي | WORD فایل رایگان تجارب روابط دوستي دختر و پسردانشجو با رويکردي پديدارشناسانه | WORD فایل رایگان بررسي تاثير عامل قوميت بر سلامت روان، همسرآزاري، حمايت اجتماعي و رضايت زناشويي زنان | WORD فایل رایگان عوامل موثر بر اقدام زنان به سقط جنين عمدي: تجربه زيسته زنان از سقط جنين در تهران | WORD فایل رایگان پيش بيني حالات روان شناختي مثبت در سازگاري پس از طلاق زنان مطلقه | WORD فایل رایگان مطالعه کيفي ازدواج پرمخاطره آميز در ميان زنان درگير طلاق شهر يزد | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان پاورپوینت تجزیه نمونه آلودگیها | WORD فایل رایگان پاورپوینت بازار کار اشتغال و بیکاری | WORD فایل رایگان پاورپوینت امنیت ارتباطات (معرفی تهدیدات و سرویسهای امنیتی) | WORD فایل رایگان بررسی سیستم ساختمانی ترونکو (مهندسی عمران)پاوپوینت | WORD فایل رایگان طرح درس احتمال و کسر ریاضی دوم ابتدایی | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی اسیب شناسی و احیا بناها | WORD فایل رایگان نقش فاصله بين انتظارات و واقعيت رابطه زناشويي در رضايت زناشويي زنان و مردان شهر تهران | WORD فایل رایگان تحقیق سیاره مشتری | WORD فایل رایگان نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان ثلاث باباجانی | WORD فایل رایگان طرح درس عدد و رقم ریاضی دوم ابتدایی صفحه 7 تا 9 | WORD فایل رایگان پاورپوینت جمهوری خلق چین | WORD فایل رایگان پاورپوینت رودخانه | WORD فایل رایگان پاورپوینت گوجه فرنگی درختی | WORD فایل رایگان پاورپوینت با موضوع ازدواج | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی معماری فروشگاه عینک فروشی درتایلندو بازسازی فروشگاه موتورسیکلت درتهران | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان مطالعه جامعه شناختي رابطه مديريت بدن و ارزش سرمايه جنسي در بين زنان (موردمطالعه: زنان متولد دهه 60 شهر همدان) فایل رایگان مطالعه جامعه شناختي رابطه مديريت بدن و ارزش سرمايه جنسي در بين زنان (موردمطالعه: زنان متولد دهه 60 شهر همدان)دانلود فایل رایگان مطالعه جامعه شناختي رابطه مديريت بدن و ارزش سرمايه جنسي در بين زنان (موردمطالعه: زنان متولد دهه 60 شهر همدان) فایلرایگانمطالعهجامعهشناختيرابطهمديريتبدنوارزشسرمايهجنسيدربينزنان(موردمطالعه:زنانمتولددهه60شهرهمدان)