فایل رایگان مقايسه ميزان کفايت اجتماعي، خودکارآمدي و بهزيستي رواني در دانش آموزان نابينا، ناشنوا و عادي. | journals | 6546522

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان مقايسه ميزان کفايت اجتماعي، خودکارآمدي و بهزيستي رواني در دانش آموزان نابينا، ناشنوا و عادي. در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان مقايسه ميزان کفايت اجتماعي، خودکارآمدي و بهزيستي رواني در دانش آموزان نابينا، ناشنوا و عادي. راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مقايسه ميزان کفايت اجتماعي، خودکارآمدي و بهزيستي رواني در دانش آموزان نابينا، ناشنوا و عادي. ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان مقايسه ميزان کفايت اجتماعي، خودکارآمدي و بهزيستي رواني در دانش آموزان نابينا، ناشنوا و عادي. ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان مقايسه ميزان کفايت اجتماعي، خودکارآمدي و بهزيستي رواني در دانش آموزان نابينا، ناشنوا و عادي. ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان مقايسه ميزان کفايت اجتماعي، خودکارآمدي و بهزيستي رواني در دانش آموزان نابينا، ناشنوا و عادي. ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان مقايسه ميزان کفايت اجتماعي، خودکارآمدي و بهزيستي رواني در دانش آموزان نابينا، ناشنوا و عادي. ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مقايسه ميزان کفايت اجتماعي، خودکارآمدي و بهزيستي رواني در دانش آموزان نابينا، ناشنوا و عادي. ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان مقايسه ميزان کفايت اجتماعي، خودکارآمدي و بهزيستي رواني در دانش آموزان نابينا، ناشنوا و عادي.

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان مقايسه ميزان کفايت اجتماعي، خودکارآمدي و بهزيستي رواني در دانش آموزان نابينا، ناشنوا و عادي.

فایل رایگان مقايسه ميزان کفايت اجتماعي، خودکارآمدي و بهزيستي رواني در دانش آموزان نابينا، ناشنوا و عادي.

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه ميزان کفايت اجتماعي, خودکارآمدي و بهزيستي رواني در دانش آموزان نابينا, ناشنوا و عادي. :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 56

چکیده هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان کفایت اجتماعی, خودکارآمدی و بهزیستی روانی در دانش آموزان نابینا, ناشنوا و عادی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر نابینا, ناشنوا و عادی شهر خرم آباد در سال تحصیلی 95-1394 بود؛ که با استفاده از روش علی- مقایسه ای از هر گروه (نابینا, ناشنوا, عادی) 30 نفر به شیوه همتاسازی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. مقیاس های بهزیستی روان شناختی ریف ((RSPWB, خودکارآمدی بندورا و کفایت اجتماعی فلنر اجرا شد. نتایج نشان داد که بین گروه های نابینا, ناشنوا و عادی از نظر میزان کفایت اجتماعی, خودکارآمدی و بهزیستی روانی با یکدیگر تفاوت معنی داری وجود داشت (001/0P<). به نحوی که میزان کفایت اجتماعی, خودکارآمدی و بهزیستی روانی در دانش آموزان عادی بیشتر از دانش آموزان نابینا و ناشنوا است. از سویی میزان کفایت اجتماعی, خودکارآمدی و بهزیستی روانی در دانش آموزان نابینا بیشتر از دانش آموزان ناشنوا است. با توجه به شیوع بالای نابینایی و ناشنوایی در جامعه, نتایج این گونه تحقیقات باید در اختیار مراکز و سازمان های مختلف مربوطه قرار گیرد تا آن ها بتوانند بر اساس نتایج پژوهش, برنامه ریزی مناسبی داشته باشند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان مقايسه ميزان کفايت اجتماعي، خودکارآمدي و بهزيستي رواني در دانش آموزان نابينا، ناشنوا و عادي.👇

فایل رایگان عوامل مرتبط با مهارت هاي تفکر انتقادي (مورد مطالعه: دانشجويان دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبائي) . | WORD فایل رایگان تاثير آموزش مهارت هاي خودآگاهي و مديريت هيجان ها در افزايش تاب آوري و شادکامي زنان سرپرست خانوار. | WORD فایل رایگان مقايسه رضايت از زندگي، قابليت و سلامت عمومي سالمندان سراي سالمندان عمومي و خصوصي شهر تهران. | WORD فایل رایگان پديدارشناسي زمينه هاي ارتکاب جرم در زنان. | WORD فایل رایگان احساس امنيت اجتماعي اقتصادي زنان پس از طلاق و ارتباط آن با سرمايه اجتماعي، مطالعه موردي شهر سبزوار. | WORD فایل رایگان دو زبانگي - تک زبانگي و سلامت اجتماعي (يک مطالعه مقايسه اي). | WORD فایل رایگان ارزش هاي حرفه اي مددکاري اجتماعي و رابطه آن با فرهنگ سازماني بيمارستان ها از ديدگاه مددکاران اجتماعي پزشکي . | WORD فایل رایگان مساله موازنه قدرت نوجوانان در خانه با توجه به ICTS: سنخ هاي جديد قدرت و تقويت کنشگري . | WORD فایل رایگان تبيين جامعه شناختي تاثير سبک زندگي بر نگرش به طلاق در بين زوجين مراجعه کننده به مراکز بهزيستي گيلان. | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان پاورپوینت نقد و بررسی معنویت مدرن و عرفانهای کاذب | WORD فایل رایگان تحقیق گذری کوتاه بر تاریخ سیاسی روم | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی حداقل ابعاد ستون بتنی | WORD فایل رایگان بررسي تفاوت جنسيتي در طرح واره هاي ناسازگار اوليه و سبک هاي مقابله اي: رويکرد طرح واره محور | WORD فایل رایگان پاورپوینت مروری بر اجزای کلیدی مدل‌های کسب و کار | WORD فایل رایگان تاثير قصه درماني درافزايش عزت نفس و خوداثربخشي کودکان پيش دبستاني | WORD فایل رایگان پاورپوینت کاربرد گیاهان دارویی دربیماریهای زنان | WORD فایل رایگان بررسی آسفالت حفاظتی ریزدانه پاورپوینت | WORD فایل رایگان پاورپوینت حسابداری مالیاتی | WORD فایل رایگان پاورپوینت تعریف سلامت وبیماری | WORD فایل رایگان نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان کرج | WORD فایل رایگان پاورپوینت مهندسی سواحل | WORD فایل رایگان پاورپوینت درس نظام بهداشتی و درمانی تطبیقی (معرفی ابعاد مختلف کشور کره ی جنوبی) | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی هاردملات ، ملات پایه سیمانی مقاوم در برابر سایش و ضربه | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی و ارزیابی مدیریت تولید و عملیات | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان مقايسه ميزان کفايت اجتماعي، خودکارآمدي و بهزيستي رواني در دانش آموزان نابينا، ناشنوا و عادي. فایل رایگان مقايسه ميزان کفايت اجتماعي، خودکارآمدي و بهزيستي رواني در دانش آموزان نابينا، ناشنوا و عادي.دانلود فایل رایگان مقايسه ميزان کفايت اجتماعي، خودکارآمدي و بهزيستي رواني در دانش آموزان نابينا، ناشنوا و عادي. فایلرایگانمقايسهميزانکفايتاجتماعي،خودکارآمديوبهزيستيروانيدردانشآموزاننابينا،ناشنواوعادي.