فایل رایگان احوال و آثار عبدالقادر گيلاني و بررسي و مقايسه پيرنامه هاي نوشته شده درباره او تا قرن دهم هجري قمري | journals | 6546495

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان احوال و آثار عبدالقادر گيلاني و بررسي و مقايسه پيرنامه هاي نوشته شده درباره او تا قرن دهم هجري قمري در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان احوال و آثار عبدالقادر گيلاني و بررسي و مقايسه پيرنامه هاي نوشته شده درباره او تا قرن دهم هجري قمري راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان احوال و آثار عبدالقادر گيلاني و بررسي و مقايسه پيرنامه هاي نوشته شده درباره او تا قرن دهم هجري قمري ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان احوال و آثار عبدالقادر گيلاني و بررسي و مقايسه پيرنامه هاي نوشته شده درباره او تا قرن دهم هجري قمري ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان احوال و آثار عبدالقادر گيلاني و بررسي و مقايسه پيرنامه هاي نوشته شده درباره او تا قرن دهم هجري قمري ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان احوال و آثار عبدالقادر گيلاني و بررسي و مقايسه پيرنامه هاي نوشته شده درباره او تا قرن دهم هجري قمري ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان احوال و آثار عبدالقادر گيلاني و بررسي و مقايسه پيرنامه هاي نوشته شده درباره او تا قرن دهم هجري قمري ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان احوال و آثار عبدالقادر گيلاني و بررسي و مقايسه پيرنامه هاي نوشته شده درباره او تا قرن دهم هجري قمري ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان احوال و آثار عبدالقادر گيلاني و بررسي و مقايسه پيرنامه هاي نوشته شده درباره او تا قرن دهم هجري قمري

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان احوال و آثار عبدالقادر گيلاني و بررسي و مقايسه پيرنامه هاي نوشته شده درباره او تا قرن دهم هجري قمري

فایل رایگان احوال و آثار عبدالقادر گيلاني و بررسي و مقايسه پيرنامه هاي نوشته شده درباره او تا قرن دهم هجري قمري

بخشی از متن فایل رایگان احوال و آثار عبدالقادر گيلاني و بررسي و مقايسه پيرنامه هاي نوشته شده درباره او تا قرن دهم هجري قمري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 45

عبدالقادر گیلانی, عارف قرن پنجم و ششم هجری قمری, از مشایخی است که پیرنامه های زیادی به فارسی و عربی درباره او نوشته شده است. با توجه به اهمیت پیرنامه ها در شناخت احوال, اقوال و عقاید عبدالقادر گیلانی, در این مقاله کوشش شده است تا احوال و آثار وی با استفاده از این پیرنامه ها و نیز کتب تاریخی معتبر, معرفی و آنگاه ویژگی های کلی پیرنامه های نوشته شده درباره این شیخ بزرگ تا قرن دهم هجری قمری بررسی شود. پیرنامه های مورد بحث عبارتند از: بهجهالانوار و معدن الاسرار, ترجمه خلاصهالمفاخر, قلائدالجواهر, مناقب غوثیه و غبطهالناظر فی ترجمه الشیخ عبدالقادر الجیلانی. نتایج حاصل از پژوهش گویای آن است که چنین کتاب هایی بدین دلیل که برای عموم مردم نوشته شده اند, نثری ساده و بیتکلف دارند و برای بزرگ جلوه دادن شخصیت عبدالقادر, رفتار و کراماتی برخلاف اقوال و اندیشه نمایان در آثارش به وی نسبت داده اند و نیز منبع تمام پیرنامه های مذکور, نخستین پیرنامه نوشته شده درباره عبدالقادر یعنی بهجهالانوار و معدن الاسرار است. همه این کتاب ها تحمیدیه ای در ستایش خدا و پیامبر اکرم(ص), و نیز زنان در تمام آن ها جز مناقب غوثیه, جایگاه والایی دارند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان احوال و آثار عبدالقادر گيلاني و بررسي و مقايسه پيرنامه هاي نوشته شده درباره او تا قرن دهم هجري قمري👇

فایل رایگان تبارشناسي زن اثيري در بوف کور صادق هدايت بر پايه کشفيات نقاره خانه ري | WORD فایل رایگان طبيعت انساني از ديدگاه کنفوسيوس و سعدي | WORD فایل رایگان تحليل تقابل هاي بنيادين متن در گفتمان ادبي و سينمايي: مطالعه موردي داستان آشغالدوني و فيلم اقتباسي دايره مينا | WORD فایل رایگان نقد اجتماعي سياسي رمان بادبادک باز به روش ساختگرايي گلدمن | WORD فایل رایگان نقد تعامل قدرت و دانش (جرم شناسي و مجازات) در برخي متون نثر فارسي با رويکرد فوکو | WORD فایل رایگان تحليل ساختاري و گفتماني تمثيل در مرصادالعباد | WORD فایل رایگان تحليل گفتمان ناسيوناليستي در مجموعه اشعار احمد شاملو (بر مبناي نظريه تحليل گفتماني لاکلا و موفه) | WORD فایل رایگان بررسي استعاره هاي جهتي در غزليات شمس | WORD فایل رایگان مطالعه درک و تفسير والدين از پديده ولي آزاري : يک مطالعه داده بنياد در شهر تهران | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان ارزيابي تاثير مديريت جريان مالي زنجيره تامين بر عملکرد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | WORD فایل رایگان طرح درس ریاضی چهارم ابتدایی درس آشنایی با ارزش مکانی اعداد 4 رقمی صفحه 31 و 32 | WORD فایل رایگان پاورپوینت برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی و سند توسعه‌ی نیروی انسانی کشور | WORD فایل رایگان پاورپوینت دیکدرها و مولتی پلکسرها | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی و تحلیل معماری خانه بهزادیان مشهد | WORD فایل رایگان پاورپوینت سیاست گذاری اجتماعی | WORD فایل رایگان پاورپوینت با موضوع ابوعلی سینا | WORD فایل رایگان پاورپوینت برسی پدیده روانگرایی | WORD فایل رایگان کشف دانش و کاربرد آن در اينترنت اشياء | WORD فایل رایگان طرح درس فارسی سوم ابتدایی درس زنگ ورزش | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه علوم پایه ی پنجم صفحه ی 79 | WORD فایل رایگان تجزیه تحلیل جوشکاری (بررسی و تشخیص جوش ) پاورپوینت | WORD فایل رایگان پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان | WORD فایل رایگان پاورپوینت با موضوع مثلث برمودا | WORD فایل رایگان بررسی ساختمان‌های بتن‌آرمه با شیوه قالب‌های تونلی پاورپوینت | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان احوال و آثار عبدالقادر گيلاني و بررسي و مقايسه پيرنامه هاي نوشته شده درباره او تا قرن دهم هجري قمري فایل رایگان احوال و آثار عبدالقادر گيلاني و بررسي و مقايسه پيرنامه هاي نوشته شده درباره او تا قرن دهم هجري قمريدانلود فایل رایگان احوال و آثار عبدالقادر گيلاني و بررسي و مقايسه پيرنامه هاي نوشته شده درباره او تا قرن دهم هجري قمري فایلرایگاناحوالوآثارعبدالقادرگيلانيوبررسيومقايسهپيرنامههاينوشتهشدهدربارهاوتاقرندهمهجريقمري