فایل رایگان ارزيابي تنوع ژنتيکي اکوتيپ هاي خار مريم Silybum marianum L.)) با استفاده از نشانگرهاي ISSR | journals | 6545684

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان ارزيابي تنوع ژنتيکي اکوتيپ هاي خار مريم Silybum marianum L.)) با استفاده از نشانگرهاي ISSR در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان ارزيابي تنوع ژنتيکي اکوتيپ هاي خار مريم Silybum marianum L.)) با استفاده از نشانگرهاي ISSR راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارزيابي تنوع ژنتيکي اکوتيپ هاي خار مريم Silybum marianum L.)) با استفاده از نشانگرهاي ISSR ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان ارزيابي تنوع ژنتيکي اکوتيپ هاي خار مريم Silybum marianum L.)) با استفاده از نشانگرهاي ISSR ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان ارزيابي تنوع ژنتيکي اکوتيپ هاي خار مريم Silybum marianum L.)) با استفاده از نشانگرهاي ISSR ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان ارزيابي تنوع ژنتيکي اکوتيپ هاي خار مريم Silybum marianum L.)) با استفاده از نشانگرهاي ISSR ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان ارزيابي تنوع ژنتيکي اکوتيپ هاي خار مريم Silybum marianum L.)) با استفاده از نشانگرهاي ISSR ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارزيابي تنوع ژنتيکي اکوتيپ هاي خار مريم Silybum marianum L.)) با استفاده از نشانگرهاي ISSR ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان ارزيابي تنوع ژنتيکي اکوتيپ هاي خار مريم Silybum marianum L.)) با استفاده از نشانگرهاي ISSR

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان ارزيابي تنوع ژنتيکي اکوتيپ هاي خار مريم Silybum marianum L.)) با استفاده از نشانگرهاي ISSR

فایل رایگان ارزيابي تنوع ژنتيکي اکوتيپ هاي خار مريم Silybum marianum L.)) با استفاده از نشانگرهاي ISSR

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي تنوع ژنتيکي اکوتيپ هاي خار مريم Silybum marianum L.)) با استفاده از نشانگرهاي ISSR :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 13

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی 77 نمونه خارمریم جمع آوری شده از 20 منطقه کشور ایران (7 استان)و یک رقم خارجی از بوداپست مجارستان, آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان با سه تکرار اجرا شد. در این مطالعه تنوع ژنتیکی و گروه بندی اکوتیپ های مختلف خارمریم با استفاده از نشانگرهای ISSR انجام شد. از 12 آغازگر مورد استفاده 10 آغازگر توانستند نوار چندشکل ایجاد کنند. بیشترین میزان محتوای چندشکلی (PIC) مربوط به آغازگرهای((0.492 UBC809 , 0.487)) UBC 842 و UBC 826 (0.443) کمترین مقدار آن مربوط به آغازگر UBC1 (0.121) بود. تجزیه خوشه ای براساس الگوریتم UPGMA نمونه های مورد مطالعه را در 9 گروه قرار داد. به منظور تجزیه واریانس مولکولی یک تقسیم بندی اولیه بر اساس منطقه جغرافیایی اکوتیپ ها را در 8 گروه تقسیم بندی نمود. نتایج آن برای کل جمعیت (77 نمونه) و برای گروه های مورد مطالعه نشان داد که واریانس درون جمعیت (84 درصد) نسبت به واریانس بین جمعیت (16 درصد) بیشتر بود طبیعت دگرگشن این گیاه و گرده افشانی باز دلیل تنوع بیشتر درون گروهی نسبت به بین گروهی می باشد. تجزیه به مولفه های اصلی, در مجموع شش مولفه با 5/87 درصد از تغییرات کل داده ها را توجیه نمود. توجیه در صد کمی از تغییرات کل توسط هر مولفه می تواند بیانگر پوشش ژنومی مناسب نشانگرهای ISSR انتخاب شده باشد. در مجموع نتایج حاصل از ISSR نشان داد که این تکنیک روش مناسبی برای مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت خارمریم است

👇محصولات مشابه با فایل رایگان ارزيابي تنوع ژنتيکي اکوتيپ هاي خار مريم Silybum marianum L.)) با استفاده از نشانگرهاي ISSR👇

فایل رایگان صفات مهم در گزينش جمعيت هاي سورگوم جارويي براي عملکرد جارو | WORD فایل رایگان مديريت شيميايي اويارسلام ارغواني (Cyperus rotundus L.) در مزارع نيشکر | WORD فایل رایگان بررسي صفات مورفولوژيک و فيزيولوژي عملکرد ارقام غالب جو (Hordeum vulgare L.) مناطق معتدل و رقم اصلاح شده با دانش هسته اي در ايران | WORD فایل رایگان شناسايي miRNA ها و ژن هاي هدف مرتبط با آنها در گياه خشخاش ( Papaver somniferum) | WORD فایل رایگان پاسخ دو رقم گندم نان به محلول پاشي ساليسيليک اسيد در شرايط متغير رطوبتي | WORD فایل رایگان اثر دما، موقعيت و پوشش بذر بر جوانه زني جمعيت هاي يولاف وحشيAvena ludoviciana | WORD فایل رایگان ارزيابي اثر تنش خشکي بر عملکرد دانه ، اجزاي عملکرد و برخي خصوصيات زراعي در ژنوتيپ هاي لوبيا | WORD فایل رایگان ارزيابي تحمل به شوري دورقم گلرنگ با استفاده از روابط يوني و شاخص هاي بيوشيميايي | WORD فایل رایگان ارزيابي مدل همانند سازي و پيش بيني عملکرد دانه گياه لوبياچيتي (Phaseolus vulgaris L.) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان پاورپوینت بررسی و ارزیابی انواع اشعه ها و نقش پرتوها و کاربرد آنها | WORD فایل رایگان شیپ فایل خطوط همبارش استان مازندران | WORD فایل رایگان پاورپوینت تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گریدر موسسات و مراکز ملی تحقیقاتی | WORD فایل رایگان پاورپوینت عرفان اسلامی | WORD فایل رایگان پاورپوینت مرمت, حمام خان | WORD فایل رایگان پاورپوینت مفهوم سازی بنیادی | WORD فایل رایگان پاورپوینت بهداشت آب و آلودگی های آب | WORD فایل رایگان پاورپوینت خشونت خانگی | WORD فایل رایگان توزيع مکاني شدت خشک سالي هواشناسي در حوزه آبخيز کارون شمالي | WORD فایل رایگان پاورپوینت آسیب شناسی و مرمت بازار و سرای سوخته ملایر ، پروژه مرمت سرای سوخته | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی سقف متال دک ، سقف عرشه فولادی ، مشخصات و روشهای اجرایی | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی نکات طراحی و معماری داخلی و دکوراسیون داخلی | WORD فایل رایگان گزارش کارآموزی با موضوع نگاهی بر مدیریت در شرکت های مهندسی آب فاضلاب ایران | WORD فایل رایگان پاورپوینت با موضوع امام رضا (ع) | WORD فایل رایگان طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس روزهای مهم | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان ارزيابي تنوع ژنتيکي اکوتيپ هاي خار مريم Silybum marianum L.)) با استفاده از نشانگرهاي ISSR فایل رایگان ارزيابي تنوع ژنتيکي اکوتيپ هاي خار مريم Silybum marianum L.)) با استفاده از نشانگرهاي ISSRدانلود فایل رایگان ارزيابي تنوع ژنتيکي اکوتيپ هاي خار مريم Silybum marianum L.)) با استفاده از نشانگرهاي ISSR فایلرایگانارزيابيتنوعژنتيکياکوتيپهايخارمريمSilybummarianumL.))بااستفادهازنشانگرهايISSR