فایل رایگان ارزيابي تاثير کم آبياري بر ويژگي هاي ريخت شناختي، عملکرد و اجزاي عملکرد رقم هاي متفاوت گوجه فرنگي | journals | 6545659

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان ارزيابي تاثير کم آبياري بر ويژگي هاي ريخت شناختي، عملکرد و اجزاي عملکرد رقم هاي متفاوت گوجه فرنگي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان ارزيابي تاثير کم آبياري بر ويژگي هاي ريخت شناختي، عملکرد و اجزاي عملکرد رقم هاي متفاوت گوجه فرنگي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارزيابي تاثير کم آبياري بر ويژگي هاي ريخت شناختي، عملکرد و اجزاي عملکرد رقم هاي متفاوت گوجه فرنگي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان ارزيابي تاثير کم آبياري بر ويژگي هاي ريخت شناختي، عملکرد و اجزاي عملکرد رقم هاي متفاوت گوجه فرنگي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان ارزيابي تاثير کم آبياري بر ويژگي هاي ريخت شناختي، عملکرد و اجزاي عملکرد رقم هاي متفاوت گوجه فرنگي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان ارزيابي تاثير کم آبياري بر ويژگي هاي ريخت شناختي، عملکرد و اجزاي عملکرد رقم هاي متفاوت گوجه فرنگي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان ارزيابي تاثير کم آبياري بر ويژگي هاي ريخت شناختي، عملکرد و اجزاي عملکرد رقم هاي متفاوت گوجه فرنگي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارزيابي تاثير کم آبياري بر ويژگي هاي ريخت شناختي، عملکرد و اجزاي عملکرد رقم هاي متفاوت گوجه فرنگي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان ارزيابي تاثير کم آبياري بر ويژگي هاي ريخت شناختي، عملکرد و اجزاي عملکرد رقم هاي متفاوت گوجه فرنگي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان ارزيابي تاثير کم آبياري بر ويژگي هاي ريخت شناختي، عملکرد و اجزاي عملکرد رقم هاي متفاوت گوجه فرنگي

فایل رایگان ارزيابي تاثير کم آبياري بر ويژگي هاي ريخت شناختي، عملکرد و اجزاي عملکرد رقم هاي متفاوت گوجه فرنگي

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي تاثير کم آبياري بر ويژگي هاي ريخت شناختي, عملکرد و اجزاي عملکرد رقم هاي متفاوت گوجه فرنگي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

یکی از راهکارها جهت حصول عملکرد مطلوب در شرایط کم آبیاری, انتخاب رقم مناسب با توجه به شرایط هر منطقه می باشد. براین اساس آزمایشی به صورت کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کاملا تصادفی در سه تکرار در دشت مغان در سال های 1394 و 1395 بر روی گیاه گوجه فرنگی اجرا شد. تیمارها شامل آبیاری نرمال, قطع آبیاری در مرحله رشد رویشی, قطع آبیاری در مرحله گلدهی و قطع آبیاری در مرحله رشد میوه ها به عنوان کرت های اصلی و ارقام تجاری گوجه-فرنگی شامل سوپربیتا, 08 (واریته هیبرید پربازده, میوهایی با اندازه متوسط, بازارپسندی مطلوب و مقاومت بالا به شرایط انبارداری) و متین به عنوان کرت های فرعی بودند. نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده ها نشان دادند که قطع آبیاری در هر مرحله موجب کاهش رشد, عملکرد و اجزای آن به میزان 11 برابر در تمامی ارقام در مقایسه با تیمار آبیاری نرمال شد. بطوریکه بالاترین میزان عملکرد (46/69 تن در هکتار) و اجزای آن (تعداد میوه در هر بوته: 66/61, وزن متوسط میوه: 220 گرم, قطر میوه: 6/5 سانتی متر و بیوماس: 68/73 تن در هکتار) در تیمار آبیاری نرمال مربوط به رقم تجاری 08 و پایین ترین مقادیر آنها در زمان قطع آبیاری در مراحل گلدهی و رشد میوه ها مربوط به رقم متین می باشد. بنابراین بر اساس نتایج تحقیق حاضر در شرایط دشت مغان رقم 08 (با توجه به نتایج حاصل از صفات مربوط به عملکرد, اجزای عملکرد و صفات مورفولوژیک در هر دو شرایط آبیاری نرمال و قطع آبیاری) برترین رقم و رقم متین حساس ترین رقم به قطع آبیاری است.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان ارزيابي تاثير کم آبياري بر ويژگي هاي ريخت شناختي، عملکرد و اجزاي عملکرد رقم هاي متفاوت گوجه فرنگي👇

فایل رایگان ارزيابي ارقام برنج بر اساس مقاومت به جوانه زني پيش از برداشت (pre-harvest sprouting) | WORD فایل رایگان ارزيابي محتواي اسانس موجود در برگ چهار گونه آليوم (Allium sp.) از زيرجنس و بخش Allium | WORD فایل رایگان ارزيابي تاثير علف کش ها بر مديريت علف هاي هرز و عملکرد دانه نژادگان هاي برنج در شرايط کشت مستقيم | WORD فایل رایگان تاثير مديريت آبياري با آب شور بر برخي صفات زراعي و فيزيولوژيک هيبريد ذرت 704 | WORD فایل رایگان اثر نانوذره دي اکسيد تيتانيوم در بيان نسبي برخي ژن هاي دخيل در پاسخ به تنش سرما در نخود | WORD فایل رایگان کاربرد نويدبخش تنش خشکي به منظور افزايش کيفيت محصول گياه داروئي مرزه سهندي (Satureja sahendica Bornm) بومي ايران | WORD فایل رایگان اثر سيليکات کلسيم بر مقاومت به تنش شوري در چهار رقم کلزا | WORD فایل رایگان تجزيه چندمتغيره صفات کمي و کيفي ارقام اميدبخش پنبه تحت شرايط آب وهوايي سرد | WORD فایل رایگان تاثير کاربرد مايکوريزا و برادي ريزوبيوم بر عملکرد و اجزاي عملکرد سويا در مقادير مختلف کود نيتروژن | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان طرح درس روزانه هدیه های آسمانی چهارم درس تیمم | WORD فایل رایگان پاورپوینت یادگیری و انواع آن | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی کاربرد انواع مختلف پمپ حرارتی زمین‌ گرمایی | WORD فایل رایگان پاورپینت بیماری فیزیولوژی قلبی | WORD فایل رایگان نقشه بخش های شهرستان سنقر | WORD فایل رایگان طرح درس هدیه آسمانی پایه چهارم ابتدایی درس یک ماجرای زیبا | WORD فایل رایگان بررسي اثرات بالا امدگي و پيش بيني نوسانات سطح آب زير زميني ناشي از توسعه شبکه جمع آوري فاضلاب در شهر کرمان | WORD فایل رایگان پاورپوینت آزمایشگاه هیدورلیک | WORD فایل رایگان پاورپوینت ضرورت استاندارد سازی در حوزه سلامت الکترونیکی(انفورماتیک سلامت) | WORD فایل رایگان تحليل ساختاري و محتوايي سيماي حضرت زهرا (س) در اشعار شاعران شيعي معاصر عربي و فارسي | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه سوره اعلی کتاب قرآن | WORD فایل رایگان ارتباط نقشبنديه شبه قاره با نقشبنديه کردستان و پراکندگي آن ها در امپراتوري عثماني (نيمه نخست سده 19م) | WORD فایل رایگان رشد بخشي و اثر آن بر درآمد جنسيتي نيروي کار در ايران (رويکرد ماتريس حسابداري اجتماعي) | WORD فایل رایگان سنجش ميزان به کارگيري مولفه هاي مديريت دانش در سازمان بازرسي کل کشور | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی و تحلیل بتن پیش تنیده | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان ارزيابي تاثير کم آبياري بر ويژگي هاي ريخت شناختي، عملکرد و اجزاي عملکرد رقم هاي متفاوت گوجه فرنگي فایل رایگان ارزيابي تاثير کم آبياري بر ويژگي هاي ريخت شناختي، عملکرد و اجزاي عملکرد رقم هاي متفاوت گوجه فرنگيدانلود فایل رایگان ارزيابي تاثير کم آبياري بر ويژگي هاي ريخت شناختي، عملکرد و اجزاي عملکرد رقم هاي متفاوت گوجه فرنگي فایلرایگانارزيابيتاثيرکمآبياريبرويژگيهايريختشناختي،عملکردواجزايعملکردرقمهايمتفاوتگوجهفرنگي