فایل رایگان بررسي تحمل به يخ زدگي در باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص نشت الکتروليت ها | journals | 6545658

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي تحمل به يخ زدگي در باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص نشت الکتروليت ها در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي تحمل به يخ زدگي در باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص نشت الکتروليت ها راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي تحمل به يخ زدگي در باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص نشت الکتروليت ها ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي تحمل به يخ زدگي در باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص نشت الکتروليت ها ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي تحمل به يخ زدگي در باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص نشت الکتروليت ها ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي تحمل به يخ زدگي در باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص نشت الکتروليت ها ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي تحمل به يخ زدگي در باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص نشت الکتروليت ها ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي تحمل به يخ زدگي در باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص نشت الکتروليت ها ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي تحمل به يخ زدگي در باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص نشت الکتروليت ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي تحمل به يخ زدگي در باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص نشت الکتروليت ها

فایل رایگان بررسي تحمل به يخ زدگي در باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص نشت الکتروليت ها

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تحمل به يخ زدگي در باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص نشت الکتروليت ها :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

کشت پاییزه گیاهان سرمادوست منجر به بهبود عملکردشان می شود, باوجود این در خصوص تحمل به سرمای توده های باقلای بومی جهت کشت پاییزه اطلاعات اندکی در دسترس می باشد. به این منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار تحت شرایط کنترل شده اجرا شد و طی آن دو توده باقلا (بروجرد و نیشابور), در معرض دماهای یخ زدگی (صفر, 4-, 8-, 12-, 16-, 20-, 24- درجه سانتی گراد) قرار گرفتند. با کاهش دما درصد نشت الکترولیت ها در هر سه اندام برگ, ساقه و مریستم افزایش یافت, باوجود این در اندام برگ و مریستم کاهش دما تا دمای 12- درجه سانتی گراد تاثیر چندانی بر درصد نشت الکترولیت ها نداشت و با کاهش بیشتر دما درصد آن افزایش یافت و در دمای 20- درجه سانتی گراد به حداکثر رسید. در هر دو توده بروجرد و نیشابور بالاترین LT50el را اندام ساقه (به ترتیب 9/12- و 1/12- درجه سانتی گراد) داشت, درصورتی که دمای کشنده بر اساس 50 درصد نشت الکترولیت ها از برگ توده های بروجرد و نیشابور به ترتیب در دماهای 7/16- و 6/15- درجه سانتی گراد و در مریستم آن ها به ترتیب در دماهای 0/16- و 8/16- درجه سانتی گراد اتفاق افتاد. هرچند که بین درصد نشت الکترولیت ها از اندام های گیاه باقلا با درصد بقا همبستگی منفی و معنی داری مشاهده شد, ولی دو اندام برگ و ساقه توده نیشابور, در LT50su مشابه با توده بروجرد (6/13- درجه سانتی گراد) درصد نشت الکترولیت های بیشتری داشتند, درحالی که در شرایط مذکور در توده بروجرد, درصد نشت الکترولیت ها از مریستم بیشتر بود. دو توده باقلا توانایی تحمل به دماهای یخ زدگی تا 12- درجه سانتی گراد را در شرایط کنترل شده نشان دادند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي تحمل به يخ زدگي در باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص نشت الکتروليت ها👇

فایل رایگان ارزيابي تاثير کم آبياري بر ويژگي هاي ريخت شناختي، عملکرد و اجزاي عملکرد رقم هاي متفاوت گوجه فرنگي | WORD فایل رایگان ارزيابي ارقام برنج بر اساس مقاومت به جوانه زني پيش از برداشت (pre-harvest sprouting) | WORD فایل رایگان ارزيابي محتواي اسانس موجود در برگ چهار گونه آليوم (Allium sp.) از زيرجنس و بخش Allium | WORD فایل رایگان ارزيابي تاثير علف کش ها بر مديريت علف هاي هرز و عملکرد دانه نژادگان هاي برنج در شرايط کشت مستقيم | WORD فایل رایگان تاثير مديريت آبياري با آب شور بر برخي صفات زراعي و فيزيولوژيک هيبريد ذرت 704 | WORD فایل رایگان اثر نانوذره دي اکسيد تيتانيوم در بيان نسبي برخي ژن هاي دخيل در پاسخ به تنش سرما در نخود | WORD فایل رایگان کاربرد نويدبخش تنش خشکي به منظور افزايش کيفيت محصول گياه داروئي مرزه سهندي (Satureja sahendica Bornm) بومي ايران | WORD فایل رایگان اثر سيليکات کلسيم بر مقاومت به تنش شوري در چهار رقم کلزا | WORD فایل رایگان تجزيه چندمتغيره صفات کمي و کيفي ارقام اميدبخش پنبه تحت شرايط آب وهوايي سرد | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسی سرای میرابوالحسن بازار تبریز | WORD فایل رایگان بررسی معماری شبکه امن و امنیت در دورکاری | WORD فایل رایگان گزارش کارآموزی اداره آب و فاضلاب | WORD فایل رایگان تاثير پرايمينگ بذر با اکسين بر جوانه زني، صفات فيزيولوژيکي و کنترل بيماري رايزوکتونيايي پنبه | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نگاره هشت چه دنیای قشنگی | WORD فایل رایگان طرح درس هدیه های آسمانی دوم ابتدایی درس جشن بزرگ | WORD فایل رایگان نقشه ی بخش های شهرستان بستان آباد | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی ماشین آلات راهسازی | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی سقف تیرچه بلوک ، مشخصات و روش های اجرایی آن | WORD فایل رایگان طراحي پايدارساز جامع فازي سيستم قدرت با قابليت حذف تداخل | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی ابزارها و روشهای نوین بانکی و کاربرد آنها در توسعه صادرات | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی جامع مفهوم BIM و مدلسازی اطلاعات ساختمان | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه ریاضی دوم دبستان درس 62 مقایسه اعداد | WORD فایل رایگان بررسی طرح مرمت مدرسه عمادیه گرگان | WORD فایل رایگان طرح درس علوم سوم ابتدایی درس نیرو همه جا (2) | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي تحمل به يخ زدگي در باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص نشت الکتروليت ها فایل رایگان بررسي تحمل به يخ زدگي در باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص نشت الکتروليت هادانلود فایل رایگان بررسي تحمل به يخ زدگي در باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص نشت الکتروليت ها فایلرایگانبررسيتحملبهيخزدگيدرباقلا(ViciafabaL.)بااستفادهازشاخصنشتالکتروليتها