فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.) | journals | 6545657

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.)

فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.)

بخشی از متن فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

نوع جمیعت, اقلیم و تراکم روی خصوصیات مختلف گیاه دارویی ماریتیغال تاثیر به سزایی دارند. از این رو تاثیر دو اقلیم معتدل و سردسیر بر چهار جمیعت بومی جمع آوری شده از شوش, پل دختر, خرم آباد, الشتر و یک رقم زراعی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در چند سال و چند مکان مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین آزمایشی در قالب طرح کرت های خرد شده شامل سه تراکم 6, 8 و10 بوته در مترمربع به عنوان کرت فرعی و جمیعت های ماریتیغال به عنوان کرت اصلی به مدت دو سال 1394-1393 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد اقلیم تاثیر معنی داری بر ارتفاع بوته, عملکرد دانه و میزان ماده موثره سیلی بین داشت. اثرات متقابل منطقه کاشت و جمیعت نشان داد بیشترین میزان سیلی مارین (21 میلی گرم در گرم وزن خشک دانه) و سیلی بین (2/4 میلی گرم در گرم وزن خشک دانه) در جمیعت بومی الشتر و در اقلیم سردسیر الشتر به دست آمد. همچنین بیشترین ارتفاع بوته, عملکرد دانه و بیولوژیک از تراکم 8 بوته در مترمربع به دست آمد, ولی تراکم تاثیری بر میزان ماده موثره سیلی مارین نداشت.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.)👇

فایل رایگان بررسي تحمل به يخ زدگي در باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص نشت الکتروليت ها | WORD فایل رایگان ارزيابي تاثير کم آبياري بر ويژگي هاي ريخت شناختي، عملکرد و اجزاي عملکرد رقم هاي متفاوت گوجه فرنگي | WORD فایل رایگان ارزيابي ارقام برنج بر اساس مقاومت به جوانه زني پيش از برداشت (pre-harvest sprouting) | WORD فایل رایگان ارزيابي محتواي اسانس موجود در برگ چهار گونه آليوم (Allium sp.) از زيرجنس و بخش Allium | WORD فایل رایگان ارزيابي تاثير علف کش ها بر مديريت علف هاي هرز و عملکرد دانه نژادگان هاي برنج در شرايط کشت مستقيم | WORD فایل رایگان تاثير مديريت آبياري با آب شور بر برخي صفات زراعي و فيزيولوژيک هيبريد ذرت 704 | WORD فایل رایگان اثر نانوذره دي اکسيد تيتانيوم در بيان نسبي برخي ژن هاي دخيل در پاسخ به تنش سرما در نخود | WORD فایل رایگان کاربرد نويدبخش تنش خشکي به منظور افزايش کيفيت محصول گياه داروئي مرزه سهندي (Satureja sahendica Bornm) بومي ايران | WORD فایل رایگان اثر سيليکات کلسيم بر مقاومت به تنش شوري در چهار رقم کلزا | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه نشانه ( اُ ـُ ) | WORD فایل رایگان شناسايي اهداف مرتبط با کتابخانه هاي عمومي در اسناد بالادستي جمهوري اسلامي ايران | WORD فایل رایگان پاورپوینت شاخص گذاریRDF | WORD فایل رایگان گزارش کاراموزی اشتغال گره بزرگ مدیریت | WORD فایل رایگان مقاله عمران انواع سد | WORD فایل رایگان پاورپوینت ارزیابی و اندازه گیری عاملهای شیمیایی | WORD فایل رایگان طرح درس پیام رمز را پیدا کن(2) علوم دوم ابتدایی | WORD فایل رایگان طرح درس دوستی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی و تحلیل انواع دیوار حائل ، سازه نگهبان | WORD فایل رایگان قالب پاورپوینت هنر 6 | WORD فایل رایگان بررسی پاورپوینت لایتراکان بتن شفاف انتقال دهنده نور x | WORD فایل رایگان پاورپوینت آموزش گیاهان علوم اول و دوم ابتدایی | WORD فایل رایگان پيش بيني کارآفريني سازماني بر اساس مولفه هاي رهبري توزيع شده (مطالعه موردي: کارکنان سازمان صنايع دفاع ايران در سال 1395) | WORD فایل رایگان بررسي تطبيقي کارايي رابط هاي کاربري نرم افزار جامع کد منبع باز کوها و نرم افزارهاي پارس آذرخش، کاوش و نوسا از منظر رهيافت کاربرمداري | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه سوره اعلی کتاب قرآن | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.) فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.)دانلود فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.) فایلرایگانتاثيراقليموتراکمبرجميعتهايمختلفگياهداروييماريتيغال(SilybummarianumL.)