فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.) | journals | 6545657

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.)

فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.)

بخشی از متن فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

نوع جمیعت, اقلیم و تراکم روی خصوصیات مختلف گیاه دارویی ماریتیغال تاثیر به سزایی دارند. از این رو تاثیر دو اقلیم معتدل و سردسیر بر چهار جمیعت بومی جمع آوری شده از شوش, پل دختر, خرم آباد, الشتر و یک رقم زراعی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در چند سال و چند مکان مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین آزمایشی در قالب طرح کرت های خرد شده شامل سه تراکم 6, 8 و10 بوته در مترمربع به عنوان کرت فرعی و جمیعت های ماریتیغال به عنوان کرت اصلی به مدت دو سال 1394-1393 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد اقلیم تاثیر معنی داری بر ارتفاع بوته, عملکرد دانه و میزان ماده موثره سیلی بین داشت. اثرات متقابل منطقه کاشت و جمیعت نشان داد بیشترین میزان سیلی مارین (21 میلی گرم در گرم وزن خشک دانه) و سیلی بین (2/4 میلی گرم در گرم وزن خشک دانه) در جمیعت بومی الشتر و در اقلیم سردسیر الشتر به دست آمد. همچنین بیشترین ارتفاع بوته, عملکرد دانه و بیولوژیک از تراکم 8 بوته در مترمربع به دست آمد, ولی تراکم تاثیری بر میزان ماده موثره سیلی مارین نداشت.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.)👇

فایل رایگان بررسي تحمل به يخ زدگي در باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص نشت الکتروليت ها | WORD فایل رایگان ارزيابي تاثير کم آبياري بر ويژگي هاي ريخت شناختي، عملکرد و اجزاي عملکرد رقم هاي متفاوت گوجه فرنگي | WORD فایل رایگان ارزيابي ارقام برنج بر اساس مقاومت به جوانه زني پيش از برداشت (pre-harvest sprouting) | WORD فایل رایگان ارزيابي محتواي اسانس موجود در برگ چهار گونه آليوم (Allium sp.) از زيرجنس و بخش Allium | WORD فایل رایگان ارزيابي تاثير علف کش ها بر مديريت علف هاي هرز و عملکرد دانه نژادگان هاي برنج در شرايط کشت مستقيم | WORD فایل رایگان تاثير مديريت آبياري با آب شور بر برخي صفات زراعي و فيزيولوژيک هيبريد ذرت 704 | WORD فایل رایگان اثر نانوذره دي اکسيد تيتانيوم در بيان نسبي برخي ژن هاي دخيل در پاسخ به تنش سرما در نخود | WORD فایل رایگان کاربرد نويدبخش تنش خشکي به منظور افزايش کيفيت محصول گياه داروئي مرزه سهندي (Satureja sahendica Bornm) بومي ايران | WORD فایل رایگان اثر سيليکات کلسيم بر مقاومت به تنش شوري در چهار رقم کلزا | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس جمع اعداد در جدول ارزش مکانی | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس جدول داده | WORD فایل رایگان اثربخشي درمان بين فردي فراشناختي بر آسيب هاي تعاملي زوجي مردان داراي علائم شخصيت خودشيفته: پژوهش مورد منفرد | WORD فایل رایگان بررسي استعاره هاي جهتي در غزليات شمس | WORD فایل رایگان سه نثر ظهوري ترشيزي و جايگاه آن در ادبيات فارسي | WORD فایل رایگان پاورپوینت بهسازی خاکهای رسی اشباع با بکارگیری روش ابرتراکم | WORD فایل رایگان پاورپوینت کالیبراسیون | WORD فایل رایگان چيستي مذاق شرع، حجيت و نقش آن در استنباط | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز یازدهم پایه های همزه | WORD فایل رایگان ارزيابي امنيت استاتيک سيستم قدرت در حضور عدم قطعيت با استفاده از روش تخمين نقطه اي | WORD فایل رایگان سنجش ميزان خوانايي نوشته هاي فارسي بخش بيشتر بدانيم قرآن پايه دوم، سوم وچهارم ابتدايي براساس فرمول هاي فلش/دياني و گانينگ/دياني | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی افزودنی های شیمیایی بتن | WORD فایل رایگان پاورپوینت جمعیت و جمعیت شناسی | WORD فایل رایگان بررسی پاورپوینت معرفی سپتیک تانک x | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی معماری فروشگاه عینک فروشی درتایلندو بازسازی فروشگاه موتورسیکلت درتهران | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.) فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.)دانلود فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.) فایلرایگانتاثيراقليموتراکمبرجميعتهايمختلفگياهداروييماريتيغال(SilybummarianumL.)