فایل رایگان اثر باکتري هاي محرک رشد مقاوم به شوري جدا شده از ريزوسفر گياهان شورپسند بر رشد و مقاومت گندم تحت تنش شوري | journals | 6545655

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان اثر باکتري هاي محرک رشد مقاوم به شوري جدا شده از ريزوسفر گياهان شورپسند بر رشد و مقاومت گندم تحت تنش شوري در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان اثر باکتري هاي محرک رشد مقاوم به شوري جدا شده از ريزوسفر گياهان شورپسند بر رشد و مقاومت گندم تحت تنش شوري راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر باکتري هاي محرک رشد مقاوم به شوري جدا شده از ريزوسفر گياهان شورپسند بر رشد و مقاومت گندم تحت تنش شوري ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان اثر باکتري هاي محرک رشد مقاوم به شوري جدا شده از ريزوسفر گياهان شورپسند بر رشد و مقاومت گندم تحت تنش شوري ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان اثر باکتري هاي محرک رشد مقاوم به شوري جدا شده از ريزوسفر گياهان شورپسند بر رشد و مقاومت گندم تحت تنش شوري ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان اثر باکتري هاي محرک رشد مقاوم به شوري جدا شده از ريزوسفر گياهان شورپسند بر رشد و مقاومت گندم تحت تنش شوري ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان اثر باکتري هاي محرک رشد مقاوم به شوري جدا شده از ريزوسفر گياهان شورپسند بر رشد و مقاومت گندم تحت تنش شوري ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر باکتري هاي محرک رشد مقاوم به شوري جدا شده از ريزوسفر گياهان شورپسند بر رشد و مقاومت گندم تحت تنش شوري ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان اثر باکتري هاي محرک رشد مقاوم به شوري جدا شده از ريزوسفر گياهان شورپسند بر رشد و مقاومت گندم تحت تنش شوري

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان اثر باکتري هاي محرک رشد مقاوم به شوري جدا شده از ريزوسفر گياهان شورپسند بر رشد و مقاومت گندم تحت تنش شوري

فایل رایگان اثر باکتري هاي محرک رشد مقاوم به شوري جدا شده از ريزوسفر گياهان شورپسند بر رشد و مقاومت گندم تحت تنش شوري

بخشی از متن فایل رایگان اثر باکتري هاي محرک رشد مقاوم به شوري جدا شده از ريزوسفر گياهان شورپسند بر رشد و مقاومت گندم تحت تنش شوري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

به منظور بررسی اثر ریزوباکتری های محرک رشد گیاه بر مقاومت به شوری گندم در مرحله رشد رویشی, تعدادی جدایه از خاک های ریزوسفری گیاهان شورپسند, منطقه بیابانی اصفهان و گلستان با شوری بیش از 100 میلی مولار جداسازی و از نظر تحمل به تنش شوری, صفات حل کنندگی فسفات, تولید اکسین, سیدروفور و سیانید هیدروژن غربالگری شدند. از بین 50 جدایه بدست آمده,10 جدایه متحمل به شوری بین20-5 درصد بوده و تعداد 8 جدایه قادر به انحلال فسفات نامحلول (2012-188) میکرو گرم بر میلی لیتر و 6 جدایه هم مولد اسید ایندول-3-استیک (1/4-7/121) میکرو گرم بر میلی لیتر بودند. دو جدایه سیدروفور تولید نموده و هیچ یک از جدایه ها توان تولید سیانید هیدروژن را نداشتند. اثر 10 جدایه باکتری متحمل به شوری و دو سطح صفر و 100 میلی مولار شوری بر روی رشد گندم تحت تنش شوری 100 میلی مولار در مراحل اولیه رشد رویشی رشد انجام شد. نتایج تاثیر باکتریهای محرک رشد بر وزن خشک ریشه و ساقه, وزن خشک کل, میزان اتیلن در شرایط تنش شوری روی رقم قدس گندم نشان داد که تلقیح با باکتریهای منتخب در تعدیل اثرات مضر شوری در دوره رشد رویشی گندم موثر بود. در تلقیح با جدایه 88 (بهترین جدایه از نظر افزایش رشد در تنش شوری) وزن خشک کل (261درصد), وزن خشک ساقه (390 درصد) و ریشه (270 درصد) در مقایسه با تیمار شاهد افزایش و میزان اتیلن (24درصد) کاهش یافت.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان اثر باکتري هاي محرک رشد مقاوم به شوري جدا شده از ريزوسفر گياهان شورپسند بر رشد و مقاومت گندم تحت تنش شوري👇

فایل رایگان ارزيابي کارايي مدل WOFOST براي شبيه سازي رشد و نمو ذرت براي الگوي کشت تابستانه در شرايط اقليمي نيمه گرمسيري جنوب کرمان | WORD فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.) | WORD فایل رایگان بررسي تحمل به يخ زدگي در باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص نشت الکتروليت ها | WORD فایل رایگان ارزيابي تاثير کم آبياري بر ويژگي هاي ريخت شناختي، عملکرد و اجزاي عملکرد رقم هاي متفاوت گوجه فرنگي | WORD فایل رایگان ارزيابي ارقام برنج بر اساس مقاومت به جوانه زني پيش از برداشت (pre-harvest sprouting) | WORD فایل رایگان ارزيابي محتواي اسانس موجود در برگ چهار گونه آليوم (Allium sp.) از زيرجنس و بخش Allium | WORD فایل رایگان ارزيابي تاثير علف کش ها بر مديريت علف هاي هرز و عملکرد دانه نژادگان هاي برنج در شرايط کشت مستقيم | WORD فایل رایگان تاثير مديريت آبياري با آب شور بر برخي صفات زراعي و فيزيولوژيک هيبريد ذرت 704 | WORD فایل رایگان اثر نانوذره دي اکسيد تيتانيوم در بيان نسبي برخي ژن هاي دخيل در پاسخ به تنش سرما در نخود | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان رابطه هويت اجتماعي با کيفيت روابط والد فرزندي در بين دانش آموزان دختر دوره دوم دبيرستان: بررسي مقايسه اي نقش پدران و مادران | WORD فایل رایگان پاورپوینت فیزیک پایه 1 | WORD فایل رایگان پاورپوینت گرما و سرما | WORD فایل رایگان طرح درس فارسی ششم ابتدایی درس دوستی و مشاوره | WORD فایل رایگان تعيين بهترين زمان برداشت بذر با کيفيت بالا از پايه مادري در لوبيا چشم بلبلي رقم کامران در شرايط آب و هوايي خوزستان | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی بیوگاز | WORD فایل رایگان بررسی پاورپوینت سقف دال و واتر استاپ x | WORD فایل رایگان بازسازي معنايي تغيير سبک زندگي زنان لر شهر ياسوج | WORD فایل رایگان پاورپوینت پوشش های کامپوزیتی زمینه فلزی حاوی ذرات سرامیکی | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه کتاب فارسی دوم ابتدایی درس هنرمند | WORD فایل رایگان بررسي برخي خصوصيات بنيه بذر نخود (Cicer arietinum L.) تحت تاثير سايه اندازي بر گياه مادري | WORD فایل رایگان طراحي مدل ارزيابي آمادگي الکترونيکي کتابخانه هاي دانشگاهي | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس یادآوری عددنویسی | WORD فایل رایگان پاورپوینت خودروهای هیبریدی | WORD فایل رایگان تحليل و بررسي رمان عريان در برابر باد از احمد شاکري بر اساس الگوي کنشگراي گريماس | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان اثر باکتري هاي محرک رشد مقاوم به شوري جدا شده از ريزوسفر گياهان شورپسند بر رشد و مقاومت گندم تحت تنش شوري فایل رایگان اثر باکتري هاي محرک رشد مقاوم به شوري جدا شده از ريزوسفر گياهان شورپسند بر رشد و مقاومت گندم تحت تنش شوريدانلود فایل رایگان اثر باکتري هاي محرک رشد مقاوم به شوري جدا شده از ريزوسفر گياهان شورپسند بر رشد و مقاومت گندم تحت تنش شوري فایلرایگاناثرباکتريهايمحرکرشدمقاومبهشوريجداشدهازريزوسفرگياهانشورپسندبررشدومقاومتگندمتحتتنششوري