فایل رایگان بررسي تاثير سطوح کودي نيتروژن و گوگرد بر ويژگي هاي کمي و کيفي دانه کرچک (Ricinus communis L.) | journals | 6545654

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي تاثير سطوح کودي نيتروژن و گوگرد بر ويژگي هاي کمي و کيفي دانه کرچک (Ricinus communis L.) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي تاثير سطوح کودي نيتروژن و گوگرد بر ويژگي هاي کمي و کيفي دانه کرچک (Ricinus communis L.) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي تاثير سطوح کودي نيتروژن و گوگرد بر ويژگي هاي کمي و کيفي دانه کرچک (Ricinus communis L.) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي تاثير سطوح کودي نيتروژن و گوگرد بر ويژگي هاي کمي و کيفي دانه کرچک (Ricinus communis L.) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي تاثير سطوح کودي نيتروژن و گوگرد بر ويژگي هاي کمي و کيفي دانه کرچک (Ricinus communis L.) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي تاثير سطوح کودي نيتروژن و گوگرد بر ويژگي هاي کمي و کيفي دانه کرچک (Ricinus communis L.) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي تاثير سطوح کودي نيتروژن و گوگرد بر ويژگي هاي کمي و کيفي دانه کرچک (Ricinus communis L.) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي تاثير سطوح کودي نيتروژن و گوگرد بر ويژگي هاي کمي و کيفي دانه کرچک (Ricinus communis L.) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي تاثير سطوح کودي نيتروژن و گوگرد بر ويژگي هاي کمي و کيفي دانه کرچک (Ricinus communis L.)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي تاثير سطوح کودي نيتروژن و گوگرد بر ويژگي هاي کمي و کيفي دانه کرچک (Ricinus communis L.)

فایل رایگان بررسي تاثير سطوح کودي نيتروژن و گوگرد بر ويژگي هاي کمي و کيفي دانه کرچک (Ricinus communis L.)

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير سطوح کودي نيتروژن و گوگرد بر ويژگي هاي کمي و کيفي دانه کرچک (Ricinus communis L.) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف کودی نیتروژن و گوگرد بر خصوصیات کمی و کیفی دانه ی کرچک, آزمایشی در مزرعه ی تحقیقاتی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 1394 انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایش شامل کود نیتروژن در چهار سطح صفر, 50, 100 و 150 کیلوگرم در هکتار و گوگرد در پنج سطح صفر, 20, 40, 60 و 80 کیلوگرم در هکتار بودند. نتایج نشان داد که کاربرد سطوح بالای کود نیتروژن (100 و 150 کیلوگرم در هکتار) منجر به تولید بیشترین مقادیر عملکرد بیولوژیک, عملکرد دانه, درصد و عملکرد روغن بذر و مقدار مناسب درصد پروتئین خام بذر در کرچک می شود. در مقابل, کاربرد 40 کیلوگرم گوگرد در هکتار برای رسیدن به حداکثر مقادیر در عملکرد دانه, شاخص برداشت, درصد و عملکرد روغن بذر کافی بود. کاربرد کود گوگرد تاثیر معنی داری روی میزان پروتئین خام بذور نداشت. بیشترین کارائی زراعی نیتروژن و گوگرد به ترتیب با کاربرد 150 کیلوگرم نیتروژن و 40 کیلوگرم گوگرد در هکتار بدست آمد. در بررسی اثرات متقابل کودی نیز کاربرد 150 کیلوگرم کود نیتروژن به همراه 60 کیلوگرم گوگرد در هکتار منجر به تولید بیشترین عملکرد بیولوژیک, عملکرد دانه و عملکرد روغن بذور کرچک شد. نتایج کلی این آزمایش نشان داد که حضور توام عناصر نیتروژن و گوگرد در محیط اطراف ریشه ی کرچک می تواند موجب افزایش سطح برگ, فتوسنتز و وزن خشک در طول فصل رشد, عملکرد دانه و روغن آن در انتهای فصل رشد شود.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي تاثير سطوح کودي نيتروژن و گوگرد بر ويژگي هاي کمي و کيفي دانه کرچک (Ricinus communis L.)👇

فایل رایگان اثر باکتري هاي محرک رشد مقاوم به شوري جدا شده از ريزوسفر گياهان شورپسند بر رشد و مقاومت گندم تحت تنش شوري | WORD فایل رایگان ارزيابي کارايي مدل WOFOST براي شبيه سازي رشد و نمو ذرت براي الگوي کشت تابستانه در شرايط اقليمي نيمه گرمسيري جنوب کرمان | WORD فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.) | WORD فایل رایگان بررسي تحمل به يخ زدگي در باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص نشت الکتروليت ها | WORD فایل رایگان ارزيابي تاثير کم آبياري بر ويژگي هاي ريخت شناختي، عملکرد و اجزاي عملکرد رقم هاي متفاوت گوجه فرنگي | WORD فایل رایگان ارزيابي ارقام برنج بر اساس مقاومت به جوانه زني پيش از برداشت (pre-harvest sprouting) | WORD فایل رایگان ارزيابي محتواي اسانس موجود در برگ چهار گونه آليوم (Allium sp.) از زيرجنس و بخش Allium | WORD فایل رایگان ارزيابي تاثير علف کش ها بر مديريت علف هاي هرز و عملکرد دانه نژادگان هاي برنج در شرايط کشت مستقيم | WORD فایل رایگان تاثير مديريت آبياري با آب شور بر برخي صفات زراعي و فيزيولوژيک هيبريد ذرت 704 | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان پاورپوینت معرفی هوش مصنوعی | WORD فایل رایگان طرح درس از نوزاد بپرس هدیه های آسمان پنجم ابتدایی – (نمونه دوم ) | WORD فایل رایگان پاورپوینت آزمایش میدانی و طرح های درون آزمودنیها | WORD فایل رایگان پاورپوینت انواع فایل ها در دلفی | WORD فایل رایگان نقشه ی زمین شناسی شهرستان تهران | WORD فایل رایگان طرح درس عدد و رقم ریاضی دوم ابتدایی صفحه 1 تا 4 | WORD فایل رایگان بررسي نقش عدم اطمينان اطلاعات حسابداري بر واکنش سرمايه گذاران به اعلام سود | WORD فایل رایگان پاورپوینت قالب های بالا رونده | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی بچینگ پلانت ، ماشین آلات ساختمانی و راهسازی | WORD فایل رایگان پاورپوینت کارگاه آموزشی مدیریت خلاق | WORD فایل رایگان بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري و ميزان افسردگي کودکان پيش دبستاني شهرستان بوکان | WORD فایل رایگان تحليل پژوهش هاي بين المللي مديريت دانش در کتابخانه ها | WORD فایل رایگان پاورپوینت طرح پل سان شان پکن | WORD فایل رایگان روشي موثر در تعيين نوع خطا در خطوط انتقال با استفاده از طبقه بندي کننده بيز مبتني بر کرنل | WORD فایل رایگان پاورپوینت منابع انرژی تنظیم شرایط محیطی | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي تاثير سطوح کودي نيتروژن و گوگرد بر ويژگي هاي کمي و کيفي دانه کرچک (Ricinus communis L.) فایل رایگان بررسي تاثير سطوح کودي نيتروژن و گوگرد بر ويژگي هاي کمي و کيفي دانه کرچک (Ricinus communis L.)دانلود فایل رایگان بررسي تاثير سطوح کودي نيتروژن و گوگرد بر ويژگي هاي کمي و کيفي دانه کرچک (Ricinus communis L.) فایلرایگانبررسيتاثيرسطوحکودينيتروژنوگوگردبرويژگيهايکميوکيفيدانهکرچک(RicinuscommunisL.)