فایل رایگان بررسي اثر تنش خشکي بر مولفه هاي جوانه زني وفعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدانت در ژنوتيپ هاي لوبيا(vulgaris L. Phasseolus ) | journals | 6545653

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي اثر تنش خشکي بر مولفه هاي جوانه زني وفعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدانت در ژنوتيپ هاي لوبيا(vulgaris L. Phasseolus ) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي اثر تنش خشکي بر مولفه هاي جوانه زني وفعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدانت در ژنوتيپ هاي لوبيا(vulgaris L. Phasseolus ) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي اثر تنش خشکي بر مولفه هاي جوانه زني وفعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدانت در ژنوتيپ هاي لوبيا(vulgaris L. Phasseolus ) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي اثر تنش خشکي بر مولفه هاي جوانه زني وفعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدانت در ژنوتيپ هاي لوبيا(vulgaris L. Phasseolus ) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي اثر تنش خشکي بر مولفه هاي جوانه زني وفعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدانت در ژنوتيپ هاي لوبيا(vulgaris L. Phasseolus ) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي اثر تنش خشکي بر مولفه هاي جوانه زني وفعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدانت در ژنوتيپ هاي لوبيا(vulgaris L. Phasseolus ) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي اثر تنش خشکي بر مولفه هاي جوانه زني وفعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدانت در ژنوتيپ هاي لوبيا(vulgaris L. Phasseolus ) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي اثر تنش خشکي بر مولفه هاي جوانه زني وفعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدانت در ژنوتيپ هاي لوبيا(vulgaris L. Phasseolus ) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي اثر تنش خشکي بر مولفه هاي جوانه زني وفعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدانت در ژنوتيپ هاي لوبيا(vulgaris L. Phasseolus )

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي اثر تنش خشکي بر مولفه هاي جوانه زني وفعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدانت در ژنوتيپ هاي لوبيا(vulgaris L. Phasseolus )

فایل رایگان بررسي اثر تنش خشکي بر مولفه هاي جوانه زني وفعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدانت در ژنوتيپ هاي لوبيا(vulgaris L. Phasseolus )

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر تنش خشکي بر مولفه هاي جوانه زني وفعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدانت در ژنوتيپ هاي لوبيا(vulgaris L. Phasseolus ) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 22

تنش خشکی, یکی از مهمترین تنش های محیطی است که تاثیر منفی در تمام مراحل رشد و نمو گیاه, به خصوص مرحله جوانه زنی بذر می گذارد. به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر جوانه زنی بذور ژنوتیپ های مختلف لوبیا, 40 ژنوتیپ لوبیای معمولی در چهار سطح تیماری تنش خشکی ( شاهد, 4- , 8- و 12- بار پلی اتیلن گلیکول 6000) به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در سال 1393 با سه تکرار مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش معنی دار درصد و سرعت جوانه زنی, طول ریشه چه و ساقه چه, وزن تر و خشک ریشه چه و وزن تر و خشک ساقه چه می شود. به منظور مطالعه آثار بیوشیمیایی مقاومت به تنش خشکی در مرحله جوانه زنی سه ژنوتیپ 18 , 25 , 28 حاصل از غربالگری تست جوانه-زنی و رقم تجاری یاس در چهار سطح تیماری تنش خشکی (شاهد, 2- , 4- و 8 - ) مورد بررسی قرار گرفتند. آنزیم های مورد بررسی در مرحله جوانه زنی کاتالاز و گایاکول پراکسیداز بودند, که ژنوتیپ 1189 دارای بیشترین میزان فعالیت آنزیم کاتالاز و گایاکول پراکسیداز نسبت به شاهد خود بود, همچنین ژنوتیپ 916 دارای کمترین میزان فعالیت این آنزیم ها بود. با بررسی صفات مورد مطالعه و شاخص ها, ژنوتیپ 1189 با مد نظر قرار دادن خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بهتر در قیاس با سایر ژنوتیپ ها و رقم یاس به عنوان شاهد در مرحله جوانه زنی به تنش خشکی متحمل بوده و به عنوان بهترین ژنوتیپ در شرایط این پژوهش معرفی می شود.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي اثر تنش خشکي بر مولفه هاي جوانه زني وفعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدانت در ژنوتيپ هاي لوبيا(vulgaris L. Phasseolus )👇

فایل رایگان بررسي تاثير سطوح کودي نيتروژن و گوگرد بر ويژگي هاي کمي و کيفي دانه کرچک (Ricinus communis L.) | WORD فایل رایگان اثر باکتري هاي محرک رشد مقاوم به شوري جدا شده از ريزوسفر گياهان شورپسند بر رشد و مقاومت گندم تحت تنش شوري | WORD فایل رایگان ارزيابي کارايي مدل WOFOST براي شبيه سازي رشد و نمو ذرت براي الگوي کشت تابستانه در شرايط اقليمي نيمه گرمسيري جنوب کرمان | WORD فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.) | WORD فایل رایگان بررسي تحمل به يخ زدگي در باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص نشت الکتروليت ها | WORD فایل رایگان ارزيابي تاثير کم آبياري بر ويژگي هاي ريخت شناختي، عملکرد و اجزاي عملکرد رقم هاي متفاوت گوجه فرنگي | WORD فایل رایگان ارزيابي ارقام برنج بر اساس مقاومت به جوانه زني پيش از برداشت (pre-harvest sprouting) | WORD فایل رایگان ارزيابي محتواي اسانس موجود در برگ چهار گونه آليوم (Allium sp.) از زيرجنس و بخش Allium | WORD فایل رایگان ارزيابي تاثير علف کش ها بر مديريت علف هاي هرز و عملکرد دانه نژادگان هاي برنج در شرايط کشت مستقيم | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نگاره نه مسجد | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه علوم ششم ابتدایی درس جنگل برای کیست | WORD فایل رایگان طرح جابربن حیان ماشین های برقی با آرمیچر | WORD فایل رایگان پاورپوینت کارآفرینی و انواع آن | WORD فایل رایگان مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازاریابی بین المللی | WORD فایل رایگان پاورپوینت اثر دوران های اقتصادی بر تدوین سیاستهای اقتصادی شرکت های تولیدی | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی طرح مرمت و احیا حمام صفا قزوین | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی اصول طراحی لرزه ای مهاربند های همگرا یا هم مرکز CBF | WORD فایل رایگان پاورپوینت الگو ودنباله | WORD فایل رایگان تاثير کيفيت حسابرسي بر دقت پيش بيني جريان هاي نقدي عملياتي آتي | WORD فایل رایگان پاورپوینت ارتباطات رادیو مایکروویو نقطه به نقطه | WORD فایل رایگان طرح درس اگر تمام شود علوم دوم ابتدایی | WORD فایل رایگان پاورپوینت اقدامات انجام شده و پیشنهادات در مورد کوروناویروس جدید (MERS) در حج 1394 | WORD فایل رایگان ارزشيابي محتواي دوره هاي آموزش الکترونيکي دانشگاه هاي تحت استاندارد اسکورم | WORD فایل رایگان پاورپوینت فیزیک پایه | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي اثر تنش خشکي بر مولفه هاي جوانه زني وفعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدانت در ژنوتيپ هاي لوبيا(vulgaris L. Phasseolus ) فایل رایگان بررسي اثر تنش خشکي بر مولفه هاي جوانه زني وفعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدانت در ژنوتيپ هاي لوبيا(vulgaris L. Phasseolus )دانلود فایل رایگان بررسي اثر تنش خشکي بر مولفه هاي جوانه زني وفعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدانت در ژنوتيپ هاي لوبيا(vulgaris L. Phasseolus ) فایلرایگانبررسياثرتنشخشکيبرمولفههايجوانهزنيوفعاليتآنزيمهايآنتياکسيدانتدرژنوتيپهايلوبيا(vulgarisL.Phasseolus)