فایل رایگان بررسي لاين هاي اينبرد نوترکيب برنج از لحاظ تحمل به خشکي با استفاده از شاخص هاي تحمل و نشانگرهاي SSR | journals | 6545637

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي لاين هاي اينبرد نوترکيب برنج از لحاظ تحمل به خشکي با استفاده از شاخص هاي تحمل و نشانگرهاي SSR در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي لاين هاي اينبرد نوترکيب برنج از لحاظ تحمل به خشکي با استفاده از شاخص هاي تحمل و نشانگرهاي SSR راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي لاين هاي اينبرد نوترکيب برنج از لحاظ تحمل به خشکي با استفاده از شاخص هاي تحمل و نشانگرهاي SSR ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي لاين هاي اينبرد نوترکيب برنج از لحاظ تحمل به خشکي با استفاده از شاخص هاي تحمل و نشانگرهاي SSR ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي لاين هاي اينبرد نوترکيب برنج از لحاظ تحمل به خشکي با استفاده از شاخص هاي تحمل و نشانگرهاي SSR ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي لاين هاي اينبرد نوترکيب برنج از لحاظ تحمل به خشکي با استفاده از شاخص هاي تحمل و نشانگرهاي SSR ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي لاين هاي اينبرد نوترکيب برنج از لحاظ تحمل به خشکي با استفاده از شاخص هاي تحمل و نشانگرهاي SSR ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي لاين هاي اينبرد نوترکيب برنج از لحاظ تحمل به خشکي با استفاده از شاخص هاي تحمل و نشانگرهاي SSR ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي لاين هاي اينبرد نوترکيب برنج از لحاظ تحمل به خشکي با استفاده از شاخص هاي تحمل و نشانگرهاي SSR

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي لاين هاي اينبرد نوترکيب برنج از لحاظ تحمل به خشکي با استفاده از شاخص هاي تحمل و نشانگرهاي SSR

فایل رایگان بررسي لاين هاي اينبرد نوترکيب برنج از لحاظ تحمل به خشکي با استفاده از شاخص هاي تحمل و نشانگرهاي SSR

بخشی از متن فایل رایگان بررسي لاين هاي اينبرد نوترکيب برنج از لحاظ تحمل به خشکي با استفاده از شاخص هاي تحمل و نشانگرهاي SSR :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

تنش خشکی همواره یکی از مهم ترین عوامل محدودکننده در تولید محصولات گیاهی بوده است. در تحقیق حاضر تعداد 142 لاین اینبرد نوترکیب برنج برنج حاصل از تلاقی ارقام شاه پسند و IR28 در بهار و تابستان 1394 در دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان مورد بررسی قرار گرفت. پس از ثبت عملکرد لاین ها در شرایط نرمال و تحت تنش خشکی, به منظور شناسایی لاین های متحمل به خشکی از شاخص های تحمل و حساسیت به تنش و نشانگرهای ریزماهواره پیوسته به خشکی استفاده شد. بر اساس نتایج تجزیه خوشه ای, کلیه لاین ها به چهارگروه تقسیم شدند. بر اساس این گروه بندی دو لاین (37 و 144) به همراه زیر گروه 11 عضوی, در مجموع بر اساس شاخص های GMP, STI و MP, به عنوان متحمل ترین لاین ها شناسایی شدند و میانگین عملکرد 13 لاین مذکور در شرایط بدون تنش و تنش خشکی بترتیب 086/5 و 678/4 تن در هکتار بدست آمد. به منظور اعتبارسنجی در جمعیت حاضر, برای نشانگرهایی که در مطالعات پیشین به عنوان نشانگر پیوسته به QTLهای مرتبط با تحمل به تنش خشکی شناسایی شده بودند, تجزیه رگرسیونی انجام شد. نشانگر RM7 برای همه متغیرهای وابسته, RM231 با عملکرد در هر دو شرایط, STI , نشانگر RM302 با عملکرد در هر دو شرایط, GMP و MP ارتباط معنی دار داشتند و نشانگرهای RM12091, RM19367 و RM10793 در درجه بعدی اهمیت قرار داشتند. تجزیه ارتباط نشان داد 4/51 درصد از تغییرات عملکرد تحت تنش خشکی توسط نشانگرهای RM7, RM231, RM302, RM12091 و RM19367 توجیه شدند که می تواند نشاندهنده تایید اهمیت این نشانگرها در زمینه ژنتیکی حاضر باشد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي لاين هاي اينبرد نوترکيب برنج از لحاظ تحمل به خشکي با استفاده از شاخص هاي تحمل و نشانگرهاي SSR👇

فایل رایگان تاثير رژيم هاي مختلف رطوبتي بر راندمان مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم زراعي در منطقه کرج | WORD فایل رایگان ارزيابي ژنوتيپهاي گندم نان در شرايط تنش خشکي با استفاده از شاخص‎هاي تحمل به خشکي و نشانگر هاي مولکولي SSR | WORD فایل رایگان بررسي تاثير رابطه همزيستي ميکوريز آربسکولار بر جذب عناصر معدني گياه گندم رقم پيشتاز | WORD فایل رایگان اثر نظام هاي مختلف کوددهي (زيستي و نانو زيستي) بر رشد، غلظت عناصر، عملکرد پيکره رويشي و اسانس رزماري (Rosmarinus officinalis L.) تحت تنش خشکي | WORD فایل رایگان بررسي تنوع ژنتيکي ارقام گندم نان (Triticum aestivum L.) به کمک نشانگرهاي ريزماهواره و تجزيه ارتباطي براي دو صفت پرولين و فروکتان تحت تنش سرماي بهاره | WORD فایل رایگان تاثير کشت مخلوط بر کارآيي مصرف آب، عملکرد کمي و کيفي ارزن و سويا در رژيم هاي مختلف آبياري | WORD فایل رایگان تاثير روش، ميزان و زمان کاربرد کود نيتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ پاييزه در منطقه اراک | WORD فایل رایگان بررسي روند تغييرات صفات مهم زراعي و عملکرد دانه در توده هاي بومي و ارقام زراعي گندم در طي چند دهه گذشته در ايران | WORD فایل رایگان تاثير کاربرد برگي متانول بر عملکرد و شاخص هاي ريخت شناسي کنجد ( Sesamum indicum. L) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان طرح درس فارسی چهارم ابتدایی درس شیر و موش | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی طرح مرمت اولیه حسینیه شیرخان آق اولر ومریان استان گیلان | WORD فایل رایگان پاورپوینت سریهاى طیف هیدروژن | WORD فایل رایگان بررسي تاثير حضور ابرخازن به عنوان ذخيره ساز کوتاه مدت به منظور تامين توان مورد نياز لحظه راه اندازي در رانش الکتريکي 1 کيلووات | WORD فایل رایگان طرح درس فارسی بخوانیم پنجم ابتدایی دوست صمیمی و دانا | WORD فایل رایگان چهار قالب پاورپوینت صنایع دستی | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی مواد مورد استفاده در سازه های غشایی | WORD فایل رایگان فراز و فرود حزب جماعت اسلامي پاکستان (با تاکيد بر انديشه هاي ابوالعلاء مودودي) | WORD فایل رایگان تعارض کار- خانواده در پرستاران شاغل در مراکز آموزشي درماني شهر رشت | WORD فایل رایگان فایل Autocad نقشه شهر قدمگاه شهرستان نیشابور | WORD فایل رایگان طرح درس قرآن اول ابتدایی درس سوره فلق | WORD فایل رایگان نقشه های اتوکد طراحی پل سواره و پیاده روی رودخانه با نشیمنگاه برای عابران پیاده | WORD فایل رایگان تاثير مواد غير درسي شنيداري بر انگيزش و توانايي درک شنيداري زبان آموزان ايراني زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي | WORD فایل رایگان ارزيابي رضايت مندي اعضاء فعال کتابخانه مرکزي اهواز نسبت به کيفيت خدمات براساس الگوي کانو- لايب کوال | WORD فایل رایگان طرح درس عدد و رقم ریاضی دوم ابتدایی صفحه 1 تا 4 | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي لاين هاي اينبرد نوترکيب برنج از لحاظ تحمل به خشکي با استفاده از شاخص هاي تحمل و نشانگرهاي SSR فایل رایگان بررسي لاين هاي اينبرد نوترکيب برنج از لحاظ تحمل به خشکي با استفاده از شاخص هاي تحمل و نشانگرهاي SSRدانلود فایل رایگان بررسي لاين هاي اينبرد نوترکيب برنج از لحاظ تحمل به خشکي با استفاده از شاخص هاي تحمل و نشانگرهاي SSR فایلرایگانبررسيلاينهاياينبردنوترکيببرنجازلحاظتحملبهخشکيبااستفادهازشاخصهايتحملونشانگرهايSSR