فایل رایگان سنجش تراريختي احتمالي در نمونه هاي بذر ذرت و خوراک دام و طيور بر مبناي راه انداز 35S و خاتمه دهنده nos | journals | 6545633

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان سنجش تراريختي احتمالي در نمونه هاي بذر ذرت و خوراک دام و طيور بر مبناي راه انداز 35S و خاتمه دهنده nos در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان سنجش تراريختي احتمالي در نمونه هاي بذر ذرت و خوراک دام و طيور بر مبناي راه انداز 35S و خاتمه دهنده nos راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان سنجش تراريختي احتمالي در نمونه هاي بذر ذرت و خوراک دام و طيور بر مبناي راه انداز 35S و خاتمه دهنده nos ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان سنجش تراريختي احتمالي در نمونه هاي بذر ذرت و خوراک دام و طيور بر مبناي راه انداز 35S و خاتمه دهنده nos ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان سنجش تراريختي احتمالي در نمونه هاي بذر ذرت و خوراک دام و طيور بر مبناي راه انداز 35S و خاتمه دهنده nos ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان سنجش تراريختي احتمالي در نمونه هاي بذر ذرت و خوراک دام و طيور بر مبناي راه انداز 35S و خاتمه دهنده nos ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان سنجش تراريختي احتمالي در نمونه هاي بذر ذرت و خوراک دام و طيور بر مبناي راه انداز 35S و خاتمه دهنده nos ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان سنجش تراريختي احتمالي در نمونه هاي بذر ذرت و خوراک دام و طيور بر مبناي راه انداز 35S و خاتمه دهنده nos ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان سنجش تراريختي احتمالي در نمونه هاي بذر ذرت و خوراک دام و طيور بر مبناي راه انداز 35S و خاتمه دهنده nos

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان سنجش تراريختي احتمالي در نمونه هاي بذر ذرت و خوراک دام و طيور بر مبناي راه انداز 35S و خاتمه دهنده nos

فایل رایگان سنجش تراريختي احتمالي در نمونه هاي بذر ذرت و خوراک دام و طيور بر مبناي راه انداز 35S و خاتمه دهنده nos

بخشی از متن فایل رایگان سنجش تراريختي احتمالي در نمونه هاي بذر ذرت و خوراک دام و طيور بر مبناي راه انداز 35S و خاتمه دهنده nos :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

افزایش سطح زیر کشت گیاهان تراریخته ژنتیکی, موافقین و مخالفینی را در عرصه بین المللی پیدا کرده است. با توجه به مزایا و مضرات احتمالی این محصولات, سازمان ها و نهادهایی قوانین مربوط به ایمنی استفاده از این محصولات برای تغذیه انسان و دام و همچنین محیط زیست را وضع نموده اند. از این رو, محصولات تغییر یافته ژنتیکی به واسطه برچسب GMO از سایر محصولات متمایز می شوند. راه انداز 35S و خاتمه دهنده nos که از عناصر ژنتیکی پر کاربرد در ترانسفورماسیون گیاهی هستند, به عنوان عناصر هدف جهت تشخیص احتمال GMO بودن نمونه های آزمایشی در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. مواد آزمایشی این پژوهش شامل سه نمونه بذر ذرت, یک نمونه کنجاله سویا و سه نمونه خوراک طیور بود. دو عنصر ژنتیکی هدف در تمامی نمونه های آزمایشی شناسایی شدند. همچنین اندوژن اینورتاز و اندوژن لکتین که به ترتیب به عنوان معیار تعیین وجود ژنوم ذرت و سویا مورد استفاده قرار گرفتند, در تمامی نمونه های حاوی ذرت و سویا شناسایی شدند. با توجه به پذیرش پروتکل کارتاهنا از جانب کشور ایران, امید آن می رود که قوانین برچسب گذاری محصولات GMO با جدیت بیشتری دنبال گردد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان سنجش تراريختي احتمالي در نمونه هاي بذر ذرت و خوراک دام و طيور بر مبناي راه انداز 35S و خاتمه دهنده nos👇

فایل رایگان تجزيه پايداري لاين هاي پيشرفته بهاره کلزا | WORD فایل رایگان اثر تراکم کاشت بر خوابيدگي بوته و مولفه هاي عملکرد ارقام برنج | WORD فایل رایگان نقش مديريت تلفيقي کودهاي آلي و تلقيح ميکوريزايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه کاسني پا کوتاه (pumilum Jacq. Cichorium) | WORD فایل رایگان بررسي لاين هاي اينبرد نوترکيب برنج از لحاظ تحمل به خشکي با استفاده از شاخص هاي تحمل و نشانگرهاي SSR | WORD فایل رایگان تاثير رژيم هاي مختلف رطوبتي بر راندمان مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم زراعي در منطقه کرج | WORD فایل رایگان ارزيابي ژنوتيپهاي گندم نان در شرايط تنش خشکي با استفاده از شاخص‎هاي تحمل به خشکي و نشانگر هاي مولکولي SSR | WORD فایل رایگان بررسي تاثير رابطه همزيستي ميکوريز آربسکولار بر جذب عناصر معدني گياه گندم رقم پيشتاز | WORD فایل رایگان اثر نظام هاي مختلف کوددهي (زيستي و نانو زيستي) بر رشد، غلظت عناصر، عملکرد پيکره رويشي و اسانس رزماري (Rosmarinus officinalis L.) تحت تنش خشکي | WORD فایل رایگان بررسي تنوع ژنتيکي ارقام گندم نان (Triticum aestivum L.) به کمک نشانگرهاي ريزماهواره و تجزيه ارتباطي براي دو صفت پرولين و فروکتان تحت تنش سرماي بهاره | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان پاورپوینت بازرسی های غیر مخرب | WORD فایل رایگان مطالعه موردي بررسي عددي شکل گيري کاويتاسيون در سرريز نيلوفري با استفاده از نرم افزار Flow3D | WORD فایل رایگان طرح درس انرژی را بهتر مصرف کنیم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی | WORD فایل رایگان بررسي رضايت دانشجويان کارشناسي ارشد از سبک هاي نظارتي و تعاملي استادان راهنما | WORD فایل رایگان طراحی آموزشی ریاضی دوم ابتدایی درس آمار و نمودار | WORD فایل رایگان نقش مديريت تلفيقي کودهاي آلي و تلقيح ميکوريزايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه کاسني پا کوتاه (pumilum Jacq. Cichorium) | WORD فایل رایگان طرح درس علوم اول ابتدایی درس زمین خانه سنگی ما | WORD فایل رایگان طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس آب و هوا | WORD فایل رایگان ارزشيابي جايگاه مهارتهاي تفکر انتقادي در برنامه درسي رياضيات دوره متوسطه مدارس عادي و تيزهوش | WORD فایل رایگان بررسي تاثير پيش تيمارهاي مختلف بذر بر جوانه زني و فعاليت برخي آنزيم هاي آنتي اکسيداني گياه سرخارگل | WORD فایل رایگان بررسي پيوستگي نگاره هاي درخت با باورهاي اساطيري و مذهبي هند | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی ژاکت فلزی ، کاربردها و مشخصات اجرایی | WORD فایل رایگان ارزيابي تاثير تنش شوري بر فعاليت برخي آنزيم هاي آنتي اکسيدان در گياهچه هاي حاصل از بذر پرايم شده ماريتيغال (Silybum marianum) | WORD فایل رایگان پاورپوینت جامع بررسی معماری قاجار و تاثیر مدرنیته بر معماری ایران | WORD فایل رایگان نقشه ی زمین شناسی شهرستان خرم آباد | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان سنجش تراريختي احتمالي در نمونه هاي بذر ذرت و خوراک دام و طيور بر مبناي راه انداز 35S و خاتمه دهنده nos فایل رایگان سنجش تراريختي احتمالي در نمونه هاي بذر ذرت و خوراک دام و طيور بر مبناي راه انداز 35S و خاتمه دهنده nosدانلود فایل رایگان سنجش تراريختي احتمالي در نمونه هاي بذر ذرت و خوراک دام و طيور بر مبناي راه انداز 35S و خاتمه دهنده nos فایلرایگانسنجشتراريختياحتماليدرنمونههايبذرذرتوخوراکداموطيوربرمبنايراهانداز35Sوخاتمهدهندهnos