فایل رایگان تاثير کاربرد ورمي کمپوست و کود نيتروژن بر عملکرد کمي و کيفي ذرت (Zea mays L.) | journals | 6545632

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تاثير کاربرد ورمي کمپوست و کود نيتروژن بر عملکرد کمي و کيفي ذرت (Zea mays L.) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تاثير کاربرد ورمي کمپوست و کود نيتروژن بر عملکرد کمي و کيفي ذرت (Zea mays L.) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تاثير کاربرد ورمي کمپوست و کود نيتروژن بر عملکرد کمي و کيفي ذرت (Zea mays L.) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تاثير کاربرد ورمي کمپوست و کود نيتروژن بر عملکرد کمي و کيفي ذرت (Zea mays L.) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تاثير کاربرد ورمي کمپوست و کود نيتروژن بر عملکرد کمي و کيفي ذرت (Zea mays L.) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تاثير کاربرد ورمي کمپوست و کود نيتروژن بر عملکرد کمي و کيفي ذرت (Zea mays L.) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تاثير کاربرد ورمي کمپوست و کود نيتروژن بر عملکرد کمي و کيفي ذرت (Zea mays L.) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تاثير کاربرد ورمي کمپوست و کود نيتروژن بر عملکرد کمي و کيفي ذرت (Zea mays L.) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تاثير کاربرد ورمي کمپوست و کود نيتروژن بر عملکرد کمي و کيفي ذرت (Zea mays L.)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تاثير کاربرد ورمي کمپوست و کود نيتروژن بر عملکرد کمي و کيفي ذرت (Zea mays L.)

فایل رایگان تاثير کاربرد ورمي کمپوست و کود نيتروژن بر عملکرد کمي و کيفي ذرت (Zea mays L.)

بخشی از متن فایل رایگان تاثير کاربرد ورمي کمپوست و کود نيتروژن بر عملکرد کمي و کيفي ذرت (Zea mays L.) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

امروزه کاربرد کودهای آلی در جهت بهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی و همچنین افزایش تولید و حفظ حاصلخیزی خاک در نظام های زراعی پایدار, اهمیت ویژه ای دارد. به منظور بررسی تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ذرت دانه ای سینگل کراس 704, آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. عامل ها شامل کود پایه در سه سطح (کاربرد کود شیمیایی, ورمی کمپوست و کاربرد توام 50 درصد کود شیمیایی و ورمی کمپوست) و زمان کوددهی شامل (عدم مصرف, یک مرحله و دو مرحله کود سرک نیتروژن) بودند. نتایج نشان داد که کود پایه و کود سرک دارای اثر معنی داری بر صفات بود. کاربرد کود شیمیایی و همچنین کاربرد توام کود شیمیایی و ورمی-کمپوست, نسبت به کاربرد ورمی کمپوست خالص برتری معنی داری داشت. بیشترین افزایش صفات در عامل کود سرک با افزایش ارتفاع بوته, عملکرد و اجزای عملکرد دانه بود. بالاترین عملکرد دانه (8935 کیلوگرم در هکتار) و پروتئین (6/8 درصد) در عامل کاربرد توام کود پایه به دست آمد. یافته ها نشان داد که کاربرد توام کود پایه علاوه بر افزایش عملکرد و پروتئین دانه, می تواند موجب بهینه سازی مصرف کود نیتروژن در زراعت ذرت شده و همچنین یک مرحله کوددهی سرک می تواند رشد و عملکرد اقتصادی این گیاه را به نحو چشمگیری بهبود بخشد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تاثير کاربرد ورمي کمپوست و کود نيتروژن بر عملکرد کمي و کيفي ذرت (Zea mays L.)👇

فایل رایگان سنجش تراريختي احتمالي در نمونه هاي بذر ذرت و خوراک دام و طيور بر مبناي راه انداز 35S و خاتمه دهنده nos | WORD فایل رایگان تجزيه پايداري لاين هاي پيشرفته بهاره کلزا | WORD فایل رایگان اثر تراکم کاشت بر خوابيدگي بوته و مولفه هاي عملکرد ارقام برنج | WORD فایل رایگان نقش مديريت تلفيقي کودهاي آلي و تلقيح ميکوريزايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه کاسني پا کوتاه (pumilum Jacq. Cichorium) | WORD فایل رایگان بررسي لاين هاي اينبرد نوترکيب برنج از لحاظ تحمل به خشکي با استفاده از شاخص هاي تحمل و نشانگرهاي SSR | WORD فایل رایگان تاثير رژيم هاي مختلف رطوبتي بر راندمان مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم زراعي در منطقه کرج | WORD فایل رایگان ارزيابي ژنوتيپهاي گندم نان در شرايط تنش خشکي با استفاده از شاخص‎هاي تحمل به خشکي و نشانگر هاي مولکولي SSR | WORD فایل رایگان بررسي تاثير رابطه همزيستي ميکوريز آربسکولار بر جذب عناصر معدني گياه گندم رقم پيشتاز | WORD فایل رایگان اثر نظام هاي مختلف کوددهي (زيستي و نانو زيستي) بر رشد، غلظت عناصر، عملکرد پيکره رويشي و اسانس رزماري (Rosmarinus officinalis L.) تحت تنش خشکي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان پاورپوینت مدیریت مشارکتی | WORD فایل رایگان بهره گيري کاربران ايراني از موتورهاي کاوش ملي و بين المللي | WORD فایل رایگان تعيين ميزان تطابق قابليت هاي سامانه مديريت کتابخانه هاي عمومي کشور (سامان) با مدل ذهني کتابداران | WORD فایل رایگان ساخت و اعتبار يابي پرسشنامه ي سنجش کيفيت ويژگي هاي کالبدي موثر بر فعاليت جسماني کودکان در حياط مدرسه | WORD فایل رایگان ميزان تحقق اهداف دوره هاي آموزش ضمن خدمت در کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه هاي دولتي شهر تهران | WORD فایل رایگان پاورپوینت برنامه های ایمنی بیمار سال 95 | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس آینه ی سخن گو | WORD فایل رایگان ميزان کاربست نتايج طرح هاي تحقيقاتي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي از نگاه مجريان طرح ها | WORD فایل رایگان پاورپوینت جوندگان و راه های کنترل آنها | WORD فایل رایگان خلاصه فصل دوم آموزه های تربیتی آیات قرآن پیام نور | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی معماری پارك و نورپردازی و روشنایی در پارک | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی بتن الیافی (FRC) | WORD فایل رایگان طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس ساعت در بعدازظهر | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس هزار | WORD فایل رایگان مديريت شيميايي اويارسلام ارغواني (Cyperus rotundus L.) در مزارع نيشکر | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تاثير کاربرد ورمي کمپوست و کود نيتروژن بر عملکرد کمي و کيفي ذرت (Zea mays L.) فایل رایگان تاثير کاربرد ورمي کمپوست و کود نيتروژن بر عملکرد کمي و کيفي ذرت (Zea mays L.)دانلود فایل رایگان تاثير کاربرد ورمي کمپوست و کود نيتروژن بر عملکرد کمي و کيفي ذرت (Zea mays L.) فایلرایگانتاثيرکاربردورميکمپوستوکودنيتروژنبرعملکردکميوکيفيذرت(ZeamaysL.)