فایل رایگان کاربرد روش AMMI در تجزيه اثر متقابل ژنوتيپ × محيط و تعيين پايداري عملکرد لاين هاي خالص سويا (Glycine max L.) | journals | 6545630

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان کاربرد روش AMMI در تجزيه اثر متقابل ژنوتيپ × محيط و تعيين پايداري عملکرد لاين هاي خالص سويا (Glycine max L.) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان کاربرد روش AMMI در تجزيه اثر متقابل ژنوتيپ × محيط و تعيين پايداري عملکرد لاين هاي خالص سويا (Glycine max L.) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان کاربرد روش AMMI در تجزيه اثر متقابل ژنوتيپ × محيط و تعيين پايداري عملکرد لاين هاي خالص سويا (Glycine max L.) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان کاربرد روش AMMI در تجزيه اثر متقابل ژنوتيپ × محيط و تعيين پايداري عملکرد لاين هاي خالص سويا (Glycine max L.) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان کاربرد روش AMMI در تجزيه اثر متقابل ژنوتيپ × محيط و تعيين پايداري عملکرد لاين هاي خالص سويا (Glycine max L.) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان کاربرد روش AMMI در تجزيه اثر متقابل ژنوتيپ × محيط و تعيين پايداري عملکرد لاين هاي خالص سويا (Glycine max L.) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان کاربرد روش AMMI در تجزيه اثر متقابل ژنوتيپ × محيط و تعيين پايداري عملکرد لاين هاي خالص سويا (Glycine max L.) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان کاربرد روش AMMI در تجزيه اثر متقابل ژنوتيپ × محيط و تعيين پايداري عملکرد لاين هاي خالص سويا (Glycine max L.) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان کاربرد روش AMMI در تجزيه اثر متقابل ژنوتيپ × محيط و تعيين پايداري عملکرد لاين هاي خالص سويا (Glycine max L.)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان کاربرد روش AMMI در تجزيه اثر متقابل ژنوتيپ × محيط و تعيين پايداري عملکرد لاين هاي خالص سويا (Glycine max L.)

فایل رایگان کاربرد روش AMMI در تجزيه اثر متقابل ژنوتيپ × محيط و تعيين پايداري عملکرد لاين هاي خالص سويا (Glycine max L.)

بخشی از متن فایل رایگان کاربرد روش AMMI در تجزيه اثر متقابل ژنوتيپ × محيط و تعيين پايداري عملکرد لاين هاي خالص سويا (Glycine max L.) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

این تحقیق با هدف بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه 19 لاین خالص سویا به همراه رقم تجارتی کوثر در سه منطقه کرج, خرم آباد و مغان طی دو سال زراعی ( 1393- 1392) اجرا شد. بدین منظور پس از آماده سازی زمین و پیاده نمودن نقشه آزمایشی اقدام به کشت بذور ژنوتیپ ها در کرت های مربوطه گردید. در طول دوره رشد گیاه مراقبت های زراعی معمول به عمل آمد و پس از برداشت عملکرد هر ژنوتیپ برآورد گردید. تجزیه واریانس مرکب بر اساس مدل امی, آماره ASV, نمودار دو بعدی عملکرد ژنوتیپ ها (لاینهای خالص) و محیط ها برای مولفه اول IPCA1 و نیز نمودار دو بعدی دو مولفه IPCA1 و IPCA2 توسط نرم افزار Genstat 12 انجام شد. نتایج تجزیه واریانس مرکب امی بیانگر معنی دار بودن اثرات جمع پذیر ژنوتیپ و محیط و اثر ضرب پذیر ژنوتیپ × محیط در سطح 1 % بود. مجموع مربعات اثرات ژنوتیپ, محیط و ژنوتیپ × محیط به ترتیب 4% , 46 % و 13 % از مجموع مربعات کل را تشکیل دادند. همچنین سه ژنوتیپ: (Spry × Nemaha/7) G10, ( Spry × Savoy/3) G16 و(Kousar) G20 بر اساس معیار ASV و نمودارهای بای پلات1 و3 از پایدارترین ژنوتیپ ها بودند که ژنوتیپ(Spry × Nemaha/7) G10 با توجه به عملکرد (Kg/ha 2764) و پایداری به عنوان بهترین ژنوتیپ انتخاب شد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان کاربرد روش AMMI در تجزيه اثر متقابل ژنوتيپ × محيط و تعيين پايداري عملکرد لاين هاي خالص سويا (Glycine max L.)👇

فایل رایگان تاثير اليسيتورهاي غيرزيستي بر آنتي اکسيدان ها و صفات فيتوشيميايي ماميران کبير (Chelidonium majus) تحت تنش خشکي | WORD فایل رایگان تاثير کاربرد ورمي کمپوست و کود نيتروژن بر عملکرد کمي و کيفي ذرت (Zea mays L.) | WORD فایل رایگان سنجش تراريختي احتمالي در نمونه هاي بذر ذرت و خوراک دام و طيور بر مبناي راه انداز 35S و خاتمه دهنده nos | WORD فایل رایگان تجزيه پايداري لاين هاي پيشرفته بهاره کلزا | WORD فایل رایگان اثر تراکم کاشت بر خوابيدگي بوته و مولفه هاي عملکرد ارقام برنج | WORD فایل رایگان نقش مديريت تلفيقي کودهاي آلي و تلقيح ميکوريزايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه کاسني پا کوتاه (pumilum Jacq. Cichorium) | WORD فایل رایگان بررسي لاين هاي اينبرد نوترکيب برنج از لحاظ تحمل به خشکي با استفاده از شاخص هاي تحمل و نشانگرهاي SSR | WORD فایل رایگان تاثير رژيم هاي مختلف رطوبتي بر راندمان مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم زراعي در منطقه کرج | WORD فایل رایگان ارزيابي ژنوتيپهاي گندم نان در شرايط تنش خشکي با استفاده از شاخص‎هاي تحمل به خشکي و نشانگر هاي مولکولي SSR | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان قالب پاورپوینت حقوق شماره 3 | WORD فایل رایگان پاورپوینت اصول اقتصاد 2 (اقتصاد کلان) | WORD فایل رایگان پاورپوینت شاخص گذاریRDF | WORD فایل رایگان قالب پاورپوینت گلخانه شماره 1 | WORD فایل رایگان نقشه اتوکد کامل منطقه 3 اصفهان (شامل لایه کاربری اراضی) نقشه-های-شهری | WORD فایل رایگان مفهوم بازي و انواع آن در کلاس :ديدگاه مربيان مهد کودک و پيش دبستان هاي شهر تهران | WORD فایل رایگان پاورپوینت افسردگی بعد از زایمان | WORD فایل رایگان پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها | WORD فایل رایگان پاورپوینت برسی هتل ارم و مدرس و العرب | WORD فایل رایگان مبانی نظری وپیشینه تحقیق مهارتهای ارتباطی | WORD فایل رایگان پاورپوینت نظارت بر بودجه | WORD فایل رایگان طرح درس علوم اول ابتدایی درس طرح درس دنیای جانوران | WORD فایل رایگان مدل سازي رسوبات معلق رودخانه با استفاده از محاسبات نرم(مطالعه موردي: رودخانه دره رود) | WORD فایل رایگان ارزيابي کارايي طرحواره درماني هيجاني بر سوگيري تفسير(تفسير مربوط به خود، تفسير مربوط به ديگران) در مبتلايان به اختلال اضطراب فراگير | WORD فایل رایگان پاورپوینت معیارهای پذیرش مجله در ISI | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان کاربرد روش AMMI در تجزيه اثر متقابل ژنوتيپ × محيط و تعيين پايداري عملکرد لاين هاي خالص سويا (Glycine max L.) فایل رایگان کاربرد روش AMMI در تجزيه اثر متقابل ژنوتيپ × محيط و تعيين پايداري عملکرد لاين هاي خالص سويا (Glycine max L.)دانلود فایل رایگان کاربرد روش AMMI در تجزيه اثر متقابل ژنوتيپ × محيط و تعيين پايداري عملکرد لاين هاي خالص سويا (Glycine max L.) فایلرایگانکاربردروشAMMIدرتجزيهاثرمتقابلژنوتيپ×محيطوتعيينپايداريعملکردلاينهايخالصسويا(GlycinemaxL.)